Mgr. Jitka Filipová

Kontakty
j.filipova@ujc.cas.cz
tel: 225 391 452
academia.edu: https://cuni.academia.edu/JitkaFilipov%C3%A1

 

Odborné zaměření
staročeská a středněčeská textologie

 

Vzdělání
od 2020 doktorské studium, obor český jazyk, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, téma disertační práce: Jazyk moravských smolných knih 16.–18. století
2017–2020 navazující magisterské studium, obor český jazyk a literatura, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, téma diplomové práce: Diftongizace ý > ej v moravských smolných knihách
2014–2017 bakalářské studium, obor česká filologie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, téma bakalářské práce: České básnické deníky po listopadu 1989

 

Dosažená praxe v ÚJČ
od 2020 odborný pracovník oddělení vývoje jazyka

 

Zahraniční stáže
2018–2019 Master Slawistik, Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät, Univerzität Wien (semestrální pobyt v rámci programu Erasmus+)

 

Publikační činnost
On-line databáze:
Lexikální databáze humanistické a barokní češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2012–. Dostupné z: http://madla.ujc.cas.cz/; členka autorského kolektivu.


Vědecké edice textů:
Nový zákon muzejní mladší, Markovo evangelium, Filipová, Jitka – Svobodová, Andrea (eds.), Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka, 2020. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/9bd12fe0-560c-4a59-b971-de39d264c2cf/plny-text/s-aparatem/folio/33r.


Projekty a granty
2017–2019: Bohemikální hagiografie o českých světcích od Tridentina do reforem osvícenského katolicismu, GA ČR č. 17-06507S (řešitelka Mgr. Marie Škarpová, Ph.D.), členka řešitelského týmu.