Podmínky vystavovaní znaleckých posudků na osobní jména v Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

 

Žadatel vyplněním formuláře závazně objednává zpracování znaleckého posudku. Po odeslání žádosti již není možné objednávku stornovat.
 
Na zpracování posudku máme zákonnou lhůtu 30 dnů. Obvykle však je posudek vyhotoven v kratší lhůtě, ve většině případů do dvou týdnů.
 
Upozorňujeme, že pokud dojdeme k závěru, že zákon o matrikách, jménu a příjmení pozitivní vyřízení žádosti neumožňuje, bude znalecký posudek negativní. Vyhotovení posudku je vždy zpoplatněno, a to i v případě negativního závěru. I tehdy je totiž nutná rešerše v odborné literatuře, která je časově náročná. Cena posudku záleží na náročnosti jeho zpracování a pohybuje se obvykle v rozmezí 600–1 100 Kč (+ DPH a poštovné) za posudek na jedno jméno.
 

Žadatel e-mailem obdrží zálohovou fakturu. Po jejím uhrazení posudek odesíláme doporučeným dopisem.

 

 

Požádat o posudek