Knižní publikace

Ke kořenům jazyků

Arnošt Lamprecht
Jan Dvořák, Petr Malčík (eds.)

Host, Brno 2016


Problems of Etymology

Bohumil Vykypěl: Problems of Etymology
Nakladatelství Lidové Noviny, Praha 2017


Tabule staré a nové barvy Mikuláše z Drážďan ve staročeském překladu

Milada Homolková – Michal Dragoun (eds.)

Scriptorium, Praha 2017

 


Slovník podkrkonošského nářečí

Jarmila Bachmannová

Academia, Praha 2016


Slovník afixů užívaných v češtině

Josef Šimandl (ed.)

Karolinum, Praha 2017


Kapitoly z koncepce Akademického slovníku současné češtiny

Kapitoly z koncepce Akademického slovníku současné češtiny

Pavla Kochová – Zdeňka Opavská (eds.)
ÚJČ AV ČR, Praha 2016


O nepřesnosti našeho vyjadřování

O nepřesnosti našeho vyjadřování

František Štícha

Academia, Praha 2016


Stylistika mluvené a psané češtiny

Stylistika mluvené a psané češtiny

Jana Hoffmannová – Jiří Homoláč – Eliška Chvalovská – Lucie Jílková – Petr Kaderka – Petr Mareš – Kamila Mrázková

Academia, Praha 2016Psaní velkých písmen v češtině

Psaní velkých písmen v češtině

Ivana Svobodová a kol.

Academia, Praha 2015