Knižní publikace


Nejstarší městská kniha táborská z let 1432–1452

Alena M. Černá – František Šmahel (eds.)

Filosofia, Praha 2017

 


Názvy pro věk a věčnost

Eva Havlová

Vít Boček – Žofie Šarapatková (eds.)
Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2017


Literární onomastika. Antroponyma

Žaneta Dvořáková

Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Praha 2017


Ty jo, to seš dobrá! Jak se skládají komplimenty v češtině

Ty jo, to seš dobrá! Jak se skládají komplimenty v češtině

Klára Dvořáková

Academia, Praha 2017
 

 


Ke kořenům jazyků

Arnošt Lamprecht
Jan Dvořák, Petr Malčík (eds.)

Host, Brno 2016


Problems of Etymology

Bohumil Vykypěl: Problems of Etymology
Nakladatelství Lidové Noviny, Praha 2017


Tabule staré a nové barvy Mikuláše z Drážďan ve staročeském překladu

Milada Homolková – Michal Dragoun (eds.)

Scriptorium, Praha 2017

 


Slovník podkrkonošského nářečí

Jarmila Bachmannová

Academia, Praha 2016


Akademický slovník současné češtiny a software pro jeho tvorbu

Michaela Lišková, Veronika Vodrážková, Zuzana Děngeová (eds.)

Ústav pro jazyk český AV ČR, Praha 2016