Archív aktualit

Chcete-li dostávat newsletter s aktualitami ÚJČ, zadejte Váš e-mail:

 

Pozvánka na Veletrh vědy

22. 5. 2019

Zveme vás na pátý ročník Veletrhu vědy, který se koná 6.–8. června v PVA EXPO PRAHA v Letňanech. Mezi vystavovateli se představí i Ústav pro jazyk český AV ČR, který v hale č. 3 návštěvníky seznámí s činností oddělení jazykové kultury a oddělení současné lexikologie a lexikografie. Podrobné informace o expozici naleznete zde.


Přednáška o jazykovém poradenství

14. 5. 2019

Barbora Martinkovičová (oddělení jazykové kultury) vystoupí 20. května v Českém centru Mnichov. Ve své přednášce nazvané O jazykové poradně a dalších zdrojích informací o českém jazyce se vedle problematiky jazykového poradenství zaměří na představení jazykových příruček a dalších zdrojů, z nichž je možné získávat informace o českém jazyce. Účastníci akce si ve workshopové části budou moci na vlastní kůži vyzkoušet roli poradenského pracovníka. Přednáška s workshopem jsou určeny studentům jazykových kurzů v Českém centru Mnichov.


Akademická příručka českého jazyka podruhé

13. 5. 2019

V nakladatelství Academia vyšlo druhé, upravené a doplněné vydání Akademické příručky českého jazyka od kolektivu autorů Ústavu pro jazyk český AV ČR, se schvalovací doložkou MŠMT. Knihu edičně připravily Markéta Pravdová a Ivana Svobodová. Podkladem druhého vydání se opět stala výkladová část Internetové jazykové příručky, která byla spuštěna v dubnu 2008 a od té doby je neustále upravována a rozšiřována. Nově byly do knihy zařazeny například kapitoly o výslovnosti a přechylování.


Dvojčíslo Naší řeči o lexikografii

9. 5. 2019

Právě vyšlo dvojčíslo časopisu Naše řeč věnované metalexikografii. Mezi deseti články najdete texty, které se zabývají úskalími výkladu významu konkrétních slov, orientovaností na uživatele slovníků, otázkami přípravy slovníků starších vývojových etap češtiny nebo dalšími tématy, jako jsou propria, terminologie, excerpce neologismů nebo vztah jedno- a vícejazyčné lexikografie. Číslo doplňují mj. tři důkladné recenze Kapitol z koncepce Akademického slovníku současné češtiny. Obsah celého čísla je k dispozici zde.


Nové číslo časopisu Slovo a slovesnost

7. 5. 2019

Na konci března vyšlo první letošní číslo Slova a slovesnosti (roč. 80, 2019, č. 1). John D. Bengtson se v něm věnuje hypotetické příbuznosti mezi baskičtinou a severokavkazskými jazyky, Michal Místecký, Radek Čech a Petr Plecháč píší o hledání jednotky libozvučnosti pomocí matematických modelů a Martin Šemelík s Michaelou Liškovou popisují úskalí lexikografického zpracování tabuových slov. Celý obsah čísla naleznete zde.


Vyšel výbor z díla Světly Čmejrkové

6. 5. 2019

Nakladatelství Lidové noviny právě vydalo knihu Jazyk a dialog. Za sjednocující koncept tohoto výboru z díla Světly Čmejrkové lze pokládat dialog a dialogičnost. V jedenácti oddílech jsou zařazeny články a studie věnované teoretické reflexi této problematiky, ale také tématům nejaktuálnějším, jako je jazyk, styl, dialog v současných médiích, reklamě, elektronické komunikaci, v textech vědeckých či uměleckých (L. Vaculík, M. Urban); problematika genderová; nebo sociolingvistický pohled na dorozumívání s Ukrajinci či volyňskými Čechy.

 


Vesmír: Babky a babičky pro mlsné jazýčky

6. 5. 2019

Slovní zásoba nářečí českého jazyka je velmi bohatá a často i překvapivá. O tom svědčí například slova bába, babkababička, která kromě příbuzné, matky jednoho z rodičů, označují v nářečí také různé sladké i slané pokrmy. Těmto pojmenováním je věnován jazykový sloupek Petry Přadkové v časopise Vesmír (2019/5).


Vyšla kniha o jazyce překladu

3. 5. 2019

Nakladatelství Academia vydalo monografii Františka Štíchy O věrnosti překladu. Kniha se zaměřuje jednak na pojem věrnosti obecně, jednak na jazyk překladu v rámci beletrie, literatury faktu a odborné literatury, soustředí se i na jazyk překladu bible. Autor věnuje pozornost jak místům vysloveně nepřesným, tak překladům obsahově i formálně dokonalým – z hlediska cílového jazyka i z hlediska jejich věrnosti originálu.


Prezentace a přednášky dialektologického oddělení

23. 4. 2019

V květnu a červnu bude ve výloze knihkupectví Academia (nám. Svobody 13, Brno) vystavena prezentace dialektologického oddělení ÚJČ a v téže době se v Literární kavárně Academia (tamtéž) uskuteční tři přednášky, v nichž pracovnice dialektologického oddělení budou hovořit o fungování zeměpisných a osobních jmen v češtině, o tom, zda naše mluva prozradí, odkud jsme, a zamyslí se i nad tím, zda ještě existují tradiční nářečí. Data konání přednášek i jejich anotace najdete zde.


 


Živa: Nejlepší medicína je citron aneb Psaní samohlásek v přejatých slovech

23. 4. 2019

Podle Pravidel českého pravopisu se v přejatých slovech „délka samohlásky označuje zpravidla tam, kde se ve spisovné výslovnosti vyslovuje dlouhá samohláska bez většího kolísání“. Příspěvek Anny Černé (Živa 2019/2) připomíná, jak je to s kvantitou vokálů v základu cizích slov, jak se mění kvantita při odvozování adjektiv, a především se zaměřuje na oblast, o niž se podle zkušeností jazykové poradny pisatelé zajímají nejčastěji – označování délky samohlásek v zakončení slov.