Sbírka kázání založených na legendách

Sbírka kázání založených na legendách

Marek Janosik-Bielski, Andrea Svobodová, Kateřina Voleková (eds.)

Ústav pro jazyk český AV ČR, Praha 2014

 

 

Rukopisná Sbírka kázání založených na legendách vznikla v druhé polovině XV. století zpracováním vybraných textů z pasionálového cyklu pro homiletické účely. Převážnou většinu textů tvoří legendy opatřené nejprve uvedením do tématu a poté mravní zavírkou s prosbou k Bohu nebo světci. Samotné legendy tvoří jakési doličné příběhy, příkladné vzorce chování, tedy tzv. exempla. Edice tohoto rukopisu vychází vůbec poprvé.

 
Elektronická kniha ke stažení zde.

 

6. 7. 2014