Proměna jazyka a jeho výzkumu v době nových médií a technologií

Proměna jazyka a jeho výzkumu v době nových médií a technologií

Zuzana Děngeová – Pavlína Vališová (eds.)

Ústav pro jazyk český AV ČR, Praha 2015

 

 

Sborník přináší soubor příspěvků z Konference studentů českého jazyka 2013, která se uskutečnila 4. října 2013 na Filozofi cké fakultě Masarykovy univerzity. Byla realizována v rámci projektu Konference studentů českého jazyka 2013 (MUNI/B/0796/2012) podpořeného Grantovou agenturou MU: Podpora projektů specifi ckého výzkumu zaměřených na organizaci studentských vědeckých konferencí. Zvolené téma konference Proměna jazyka v době nových médií a technologií poukazuje na aktuálně řešené lingvistické otázky. Uveřejněné příspěvky jednak ukazují široké možnosti využití nových technologií ve výzkumu jazyka (využití jazykových korpusů, tvorba lexikálních databází apod.), jednak představují výzkum jazyka nových médií (jazyk na Facebooku, jazyk blogu apod.).

 

Sborník je ke stažení zde.

29. 5. 2015