Chirurgické lékařství

Chirurgické lékařství

Alena M. Černá (ed.)

Ústav pro jazyk český AV ČR, Praha 2012

 

Rukopisný sborník ze začátku 16. století obsahuje texty z oboru lékařství (zvláště chirurgie), které vznikly v období středověku a které byly později doplňovány a pozměňovány dalšími vlastníky či uživateli rukopisu. Kromě terapeutických částí sborník obsahuje i pojednání o výrobě léčivých směsí a různých mastí. Zajímavostí je část věnovaná zaříkávání ran. Sborník je pozoruhodný také z pohledu jazykovědného, neboť obsahuje množství výjimečně doložených jazykových (především lexikálních) jevů, včetně jevů nářečních.

 
Elektronická kniha ke stažení zde.

30. 4. 2012