Online přednáška o elektronických nástrojích pro výuku češtiny

Marta Šimečková prosloví 21. října 2020 on-line přednášku pro zahraniční lektory češtiny a studenty Užhorodské národní univerzity. Posluchači budou seznámeni s vybranými elektronickými slovníky a zdroji vzniklými na půdě Ústavu pro jazyk český AV ČR, které jsou důležitým zdrojem informací obzvláště nyní, v době distanční výuky. Upozorněno bude i na nedůvěryhodné zdroje volně dostupné na internetu a též na zajímavé projekty spojené s tzv. citizen science neboli občanskou vědou.

19. 10. 2020