Živa: Je pes vodicí, nebo vodící?

Tématem druhého letošního jazykového koutku v časopise Živa jsou (opět) přídavná jména. Tentokrát se Anna Černá zaměřila na rozdíl mezi adjektivy účelovými a dějovými, a to především na ta z nich, která účelovost a dějovost rozlišují užitím krátkého či dlouhého i/í v zakončení -icí/-ící. Odpovědět na otázku položenou v nadpisu by pro čtenáře koutku mělo být hračkou.

17. 4. 2020