Vesmír: Cykly

V češtině se objevuje mnoho slov s komponentem cyklo-. Může se jednat o slova častá a běžně užívaná nebo o slova novější a méně frekventovaná. V každém případě se ale jedná o zajímavé doklady jazykové kreativity českých mluvčích. Krátkým exkurzem do oblasti těchto „cykloslov“ je sloupek Veroniky Vodrážkové v časopise Vesmír (2020/4). K přečtení zde.

7. 4. 2020