Z časopisu Jazykovědné aktuality

V posledním čísle Jazykovědných aktualit najdete mimo jiné článek Lucie Jílkové Toponyma v rozhlasovém dopravním zpravodajství, drobnost Michaely Liškové nazvanou Rubrika Slovo v Magazínu Pátek Lidových novin v roce 2018 a 2019, dále recenzi Věry Kloudové na knihu Syntax mluvené češtiny a recenzi Barbory Procházkové na knihu Horizonty kognitivně-kulturní lingvistiky II. Metafory, stereotypy a kulturní rozrůzněnost jazyků jako obrazů světa. Celý časopis je k dispozici zde.

30. 1. 2020