Výsledky 3. veřejné soutěže NAKI II

Ve 3. veřejné soutěži ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II)) uspěl projekt Martiny Ireinové (dialektologické oddělení) nazvaný Nářečí českého jazyka interaktivně. Dokumentace a zpřístupnění mizejícího kulturního dědictví jako nedílné součásti regionálních identit. Cílem projektu je dokumentace, mapová a multimediální prezentace mizejících nářečních jevů a vytvoření komplexu veřejně dostupných nástrojů pro tyto účely. Úspěšné žadatelce gratulujeme.

16. 12. 2019