Živa: Nejlepší medicína je citron aneb Psaní samohlásek v přejatých slovech

Podle Pravidel českého pravopisu se v přejatých slovech „délka samohlásky označuje zpravidla tam, kde se ve spisovné výslovnosti vyslovuje dlouhá samohláska bez většího kolísání“. Příspěvek Anny Černé (Živa 2019/2) připomíná, jak je to s kvantitou vokálů v základu cizích slov, jak se mění kvantita při odvozování adjektiv, a především se zaměřuje na oblast, o niž se podle zkušeností jazykové poradny pisatelé zajímají nejčastěji – označování délky samohlásek v zakončení slov.

23. 4. 2019