Z časopisu Studie z aplikované lingvistiky

V nejnovějším čísle časopisu Studie z aplikované lingvistiky najdete text Martina Beneše Enantiosémie z perspektivy lingvistických teorií intersubjektivity, dále studii Jiřího Perglera K užívání reflexivní deagentní konstrukce v češtině 15.–17. století, příspěvek Pavlíny Synkové, Borise Lehečky a Ondřeje Svobody k lemmatizaci staročeských textů či pojednání Jana Křivana a Michala Lázničky k diachronní korpusové analýze.
 

Studie tohoto (speciálního) čísla vycházejí z příspěvků přednesených na diachronním kolokviu Lingvistika Praha, které proběhlo v prosinci 2016 na FF UK.

22. 11. 2018