Živa: Jsou organismy invazní, nebo invazivní?

Pod pojmem invaze si většina uživatelů češtiny nepochybně představí násilnou vojenskou akci. Toto slovo a z něj odvozená přídavná jména invazní a invazivní se však ustálily i jako lékařské, přírodovědné a ekologické termíny. „Invaze jsou v nás i kolem nás,“ čteme v anotaci pátého, monotematického čísla časopisu Živa (2018/5). Proto se výrazům invaze, invazní, invazivní věnuje také jazykový koutek Anny Černé.

23. 10. 2018