Blíží se 2. ostravské onomastické setkání

Katedra českého jazyka Filozofické fakulty Ostravské univerzity, Výzkumné centrum historické geografie Historického ústavu AV ČR a Ústav pro jazyk český AV ČR vás srdečně zvou na 2. ostravské onomastické setkání, které koná v Ostravě 23.–25. dubna 2018. Jednání bude probíhat v anglickém jazyce. Program konference a další informace naleznete zde.

20. 4. 2018