Nová monografie: Tabule staré a nové barvy Mikuláše z Drážďan ve staročeském překladu

V nakladatelství Scriptorium právě vyšla kolektivní monografie Tabule staré a nové barvy Mikuláše z Drážďan ve staročeském překladu, jejímiž editory jsou pracovníci oddělení vývoje jazyka M. Homolková a M. Dragoun. Publikace přináší kritickou edici českého textu Tabulí z obou dochovaných rukopisných kodexů.

 

Úvodní studie jejich znění zasazují do historického, kodikologického a ikonografického kontextu, zkoumají vztah latinského a českého textu, rovněž se věnují struktuře a jazyku českého překladu i vztahu Tabulí k staročeským překladům bible.
 

3. 3. 2017