Oddělení vědeckých informací

Kontakty:

 

Valentinská 1
116 46  Praha 1

E-mail: bibliografie at ujc.cas.cz, knihovna at ujc.cas.cz

 

Čím se v oddělení zabýváme:

 

Knihovna Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., se specializuje na lingvistickou a bohemistickou literaturu, výběrově obsahuje také publikace z příbuzných oborů (z literární vědy, historie apod.) a je budována od 50. let 20. století. Ve svém fondu má knihovna asi 65 tisíc svazků a 140 titulů aktuálně odebíraných domácích i zahraničních časopisů; roční přírůstek činí zhruba 500 titulů. Katalog knih se od roku 1995 zpracovává elektronicky (zpočátku v programu ISIS, nyní Aleph) a je součástí souborného katalogu knihoven ústavů Akademie věd , katalog periodik je součástí databáze Národní knihovny SKCP.
Knihovní fondy dialektologického (cca 10 tisíc svazků) a etymologického (cca 15 tisíc svazků) oddělení v Brně, organizačně spadající pod knihovnu Ústavu pro jazyk český, jsou zpracovávány samostatně a jejich elektronické katalogy jsou rovněž zpřístupněny v souborném katalogu.
Knihovna slouží nejen pracovníkům akademických ústavů a studentům, ale i  veřejnosti (výpůjčky prezenční i absenční, rešeršní služby).
 
Úsek bibliografie analyticky zpracovává českou lingvistickou a zahraniční bohemistickou produkci (od roku 1992 elektronicky v databázi BCL). Všechny záznamy jsou opatřovány třídníky speciálního desetinného třídění a klíčovými slovy, většina záznamů obsahuje anotaci. Roční přírůstek činí asi 4 500 záznamů. V databázi lze snadno vyhledávat podle různých hledisek, na požádání se z ní poskytují rešeršní služby (dotazy přijímáme telefonicky nebo e-mailem).
Přístup do bibliografické databáze: Bibliografie české lingvistiky (1991–) 
Většina vydaných bibliografických ročenek je zpřístupněna ve formátu pdf (1945–1963, 1973–1992, 1995–2001): BČL-pdf (postupně doplňováno).
Vnitřním potřebám ústavu slouží databáze ASEP (automatizovaný systém evidence publikací), která se zpracovává od roku 1993 a je přístupná na internetových stránkách Knihovny Akademie věd ČR.
Úsek bibliografie vydává ročenku Bibliografie české lingvistiky, ročenku Bibliografie české onomastiky a příležitostné tematické nebo personální bibliografie. Přispívá také do mezinárodních lingvistických bibliografií (Bibliographie linguistique – Linguistic bibliography, Brill, Leiden; Bibliografia Językoznawstwa Slawistycznego, Polska Akademia Nauk, Instytut Slawistyki, Warszawa; The Year's Work in Modern Language Studies, Modern Humanities Research Association, London; MLA International Bibliography, Modern Language Association of America, New York).

 

Na čem pracujeme: 

  

Knihovna: 
  1. doplňování, zpracování a ochrana fondů (K. Holmanová)
  2. výpůjční, rešeršní a reprografické služby, MVS, MMVS (E. Hrachová, K. Holmanová)
 
Bibliografie:
  1. odborné analytické zpracování bohemistické lingvistické literatury do elektronické databáze (J. Papcunová, A. Nejedlá, E. Hrachová)
  2. příprava a vydávání bibliografických ročenek a tematických bibliografií (J. Papcunová, A. Nejedlá)
  3. přispívání do databáze ASEP (A. Nejedlá, J. Papcunová)
  4. zpracování a kontrola slovníku klíčových slov (J. Papcunová)
  5. přispívání do zahraničních lingvistických bibliografií (J. Papcunová)
  6. zpracování retrospektivních záznamů do bibliografické databáze (J. Papcunová, A. Nejedlá, E. Hrachová)
  7. rešeršní služby

 

Sbírky a materiály:

 

Bibliografické ročenky z let 1945–1992 a 1995–2001 ke stažení v pdf zde.

 

Pracovníci:


PhDr. Jana Papcunová ASEP BČL
vedoucí
e-mail: papuncova at ujc.cas.cz
tel.: 224 818 182
fax: 225 391 464
 
Mgr. Květa Holmanová
e-mail: holmanova at ujc.cas.cz
tel.: 225 391 462
 
Mgr. Eva Hrachová BČL
e-mail: hrachova at ujc.cas.cz
tel: 225 391 463
 
Mgr. Alena Nejedlá ASEP BČL
e-mail: nejedla at ujc.cas.cz
tel.: 225 391 464, 224 818 182
 
Mgr. Olga Kubešová Pensdorfová
e-mail: kubesova at ujc.cas.cz
tel.: 225 391 464
 
Mgr. Marianna Smlsalová
e-mail: smlsalova at ujc.cas.cz
tel.: 225 391 464