Oddělení stylistiky a sociolingvistiky

Kontakt:

 

Letenská 4
118 51 Praha 1

 

Čím se v oddělení zabýváme:

 

Jaká je dnešní čeština, jaké jsou její normy, jaký je její styl?

 

  • Zabýváme se tím, jak lidé mluví a píší v jednotlivých komunikačních (řečových) situacích, jednak tradičních, jednak nově vznikajících: zajímá nás tedy nejen např. styl klasického dopisu, ale i styl e-mailů a esemesek...
  • Zkoumáme češtinu, jakou užívají lidé při běžném dorozumívání, třeba v soukromí rodiny, ale i češtinu, jakou mluvíme na veřejnosti, např. na úřadech, ve škole, v rozhlase, v televizi...
  • Zajímá nás styl, jaký užívají spisovatelé, hlavně ti současní, ale i vědci, lékaři, politici, publicisté, moderátoři, reklamní tvůrci...
  • Zkoumáme, jak mluví učitelé a žáci, jak mluví ti starší a jak mladší, jak mluví muži a ženy... Zajímá nás i to, jak si navzájem rozumějí, případně nerozumějí, jak vedou dialog.
  • Užívají všichni stejný styl? Určitě ne. O komunikačních stylech a stylové rozmanitosti současné češtiny pojednávají naše knihy a články.

 

V oddělení stylistiky a sociolingvistiky jsou uchovávány (a postupně doplňovány) dvě sbírky mluvených projevů:
  • nahrávky a přepisy institucionálních a neformálních rozhovorů: rozhovory na úřadu, rozhovory lékaře s pacientem, komunikace při soudním přelíčení, výzkumná interview, pracovní porady, schůze, tiskové konference, přednášky, slavnostní projevy, školní komunikace, rodinné rozhovory, rozhovory přátel, telefonní rozhovory, komunikace na návštěvách, rozhovory v domovech důchodců, komunikace dospělých s dětmi, komunikace při nákupech, při podomním prodeji aj.; původní magnetofonové nahrávky pořizované od 80. let 20. stol. jsou postupně digitalizovány; 
  • nahrávky a přepisy mediálních rozhovorů: rozhlasové a televizní pořady (politické diskuse, interview, talk-show aj.); sbírka nahrávek a přepisů televizních diskusních pořadů se stala základem pro korpus DIALOG.

 

Na čem pracujeme:

 

Lingvistika textu a diskurzu, stylistika psané a mluvené češtiny

Vedoucí úkolu: Mgr. Petr Kaderka, Ph.D.

Oddělení stylistiky a sociolingvistiky se orientuje na základní výzkum v oblasti analýzy diskurzu a podrobuje soustavné analýze současné české vyjadřování psané i mluvené, privátní i veřejné, včetně mediálního. Teoretický aparát navazuje na metodologii pražské funkční lingvistiky a stylistiky a zároveň rozvíjí teoretické impulzy mezinárodní vědy, zejména v oblasti kritické analýzy diskurzu, teorie dialogu, etnometodologie a dalších sociolingvisticky a pragmaticky zaměřených disciplín. Oddělení se zaměřuje na sběr aktuálních dat, vytváření specializovaných korpusů a kvalifikovaný popis současné jazykové situace, např. na hodnocení koexistence různých variet češtiny, spisovné i nespisovných, a také mediálně podmíněných (např. internetová komunikace aj.). Domácí i zahraniční publikační činnost oddělení je bohatá.
   

Budování a zpřístupňování korpusu DIALOG

Vedoucí úkolu: Mgr. Petr Kaderka, Ph.D.

Korpus DIALOG je speciální multimediální korpus mluvené češtiny, který je budován a spravován na půdě Ústavu pro jazyk český AV ČR ve spolupráci s Ústavem formální a aplikované lingvistiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Shromažďuje veřejné jazykové projevy dialogického typu – nahrávky a přepisy diskusních pořadů českých televizí. Slouží výzkumu mediální komunikace a výzkumu mluvené češtiny v její veřejné podobě. Korpus je dostupný na internetu.

Podrobnosti zde.

 

Redakce časopisu Slovo a slovesnost
Slovo a slovesnost je časopis pro otázky teorie a kultury jazyka založený v roce 1935 Pražským lingvistickým kroužkem. Jediný domácí časopis, v němž vycházejí příspěvky s tematikou z obecné lingvistiky. Publikačními jazyky jsou čeština, slovenština, angličtina, němčina, francouzština a ruština.

Vedoucí redaktor: Mgr. Petr Kaderka, Ph.D.

Redaktorka anglických textů: Mgr. Tamah Sherman, Ph.D.

Výkonná redaktorka: Mgr. Eva Havlová

 

Pracovníci:

 

Mgr. Petr Kaderka, Ph.D. ico-heads-personal.png ASEP BČL
vedoucí
e-mail: kaderka at ujc.cas.cz
tel.: 225 391 401
 

Mgr. Martin Havlík, Ph.D. ico-heads-personal.png ASEP BČL

e-mail: havlik at ujc.cas.cz

tel.: 225 391 427

 

e-mail: havlova at ujc.cas.cz
tel.: 225 391 443
 
prof. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc. ico-heads-personal.png ASEP BČL
e-mail: hoffmannova at ujc.cas.cz
tel.: 225 391 438
 
e-mail: homolac at ujc.cas.cz
tel.: 225 391 443
 
Mgr. Lucie Jílková, Ph.D. ico-heads-personal.png ASEPBČL
e-mail: jilkova at ujc.cas.cz
tel.: 225 391 441
 
e-mail: kopecky at ujc.cas.cz
tel.: 225 391 427
 

Mgr. Patricie Kubáčková, Ph.D. (dočasně nepřítomná) ico-heads-personal.png ASEP BČL
e-mail: kubackova at ujc.cas.cz
tel.: 225 391 443

 

Mgr. David Lukeš

e-mail: lukes at ujc.cas.cz
tel.: 225 391 427

Mgr. Kamila Mrázková, Ph.D.
ico-heads-personal.png ASEP BČL
e-mail: mrazkova at ujc.cas.cz
tel.: 225 391 439
 
e-mail: ozorencik at ujc.cas.cz
tel.: 225 391 440
 

Mgr. Tamah Sherman, Ph.D. ico-heads-personal.png ASEP BČL

e-mail: sherman at ujc.cas.cz
tel.: 225 391 401