Oddělení jazykové kultury

Kontakt:

 

Letenská 4
118 51 Praha 1

 

Čím se v oddělení zabýváme:

 

Oddělení jazykové kultury se zabývá teorií a praxí jazykové kultury. Hlavní náplní oddělení je činnost vědecká a výzkumná. Navíc jako jediné bohemistické pracoviště v České republice poskytuje soustavné jazykové poradenství a jazykové expertizy nejrůznějším uživatelským skupinám a permanentně tak získává informace o fungování jazyka a o aktuálních vyjadřovacích potřebách příslušníků našeho jazykového společenství. Tyto informace jsou cenným zdrojem lingvistických a sociolingvistických dat a vhodným východiskem pro teoretické studium v oblasti jazykové kultury.
  
Otázky, náměty a připomínky tazatelů jsou důležitým vodítkem nejen při vědecké práci, ale i při tvorbě a průběžném rozšiřování poradenských internetových stránek. Po vybudování rozsáhlé poradenské počítačové databáze byly uvedeny do provozu internetové stránky reagující na podněty tazatelů Zajímavé dotazy a od roku 2009 Internetová jazyková příručka. Internetová příručka je první jazykovou pomůckou svého druhu. Skládá se z části slovníkové, která obsahuje přes 60 000 hesel, a z části výkladové, do níž byly zařazeny výklady o jazykových jevech, na které se tazatelé jazykové poradny opakovaně ptají. V roce 2009 byla Internetová jazyková příručka oceněna Medailí MŠMT 1. stupně „za zlepšování podmínek pro výuku mateřského jazyka na všech typech škol“.
  
Další složkou poradenské činnosti pracovníků oddělení je spolupráce s Českým rozhlasem a Českou televizí při tvorbě pořadů o češtině, spolupráce s řadou deníků a periodik, přednášky pro laickou i odbornou veřejnost.
 
V rámci vědecké a výzkumné činnosti členové oddělení pracují na grantových projektech, pravidelně se účastní lingvistických konferencí a sympozií a publikují odborné texty. Oddělení jazykové kultury zaštiťuje redakci recenzovaného odborného časopisu Naše řeč. Tento časopis je věnován zvláště otázkám jazykové kultury a rozvíjí diskuse na aktuální jazykovědná témata.

 

Na čem pracujeme:

 
Teorie a praxe jazykové kultury
Vedoucí úkolu: PhDr. Kamila Smejkalová, Ph.D.
Oddělení jazykové kultury se zabývá teorií a praxí jazykové kultury. Hlavní náplní oddělení je činnost vědecká a výzkumná. Jako jediné bohemistické pracoviště v České republice poskytuje soustavné jazykové poradenství a jazykové expertizy nejrůznějším uživatelským skupinám a permanentně tak získává informace o fungování jazyka a o aktuálních vyjadřovacích potřebách příslušníků našeho jazykového společenství. Tyto informace jsou cenným zdrojem lingvistických a sociolingvistických dat a vhodným východiskem pro teoretické studium jazyka v oblasti jazykové kultury.
 
Redakce časopisu Naše řeč
Naše řeč je recenzovaný odborný časopis věnovaný češtině jako mateřskému jazyku. Vychází 5x ročně (od roku 1916). Věnuje se otázkám české gramatiky a slovní zásoby, problémům pravopisu, stylistiky a textové lingvistiky, pozornost věnuje spisovné varietě češtiny ve vztahu k jazykovým útvarům ostatním. Časopis rozvíjí diskuse na aktuální jazykovědná témata. V popředí je vhled do otázek jazykové kultury češtiny i jazykové kultury obecně a zřetel k vývojové dynamice češtiny, k problémům úzu, normy a kodifikace.
 
Vedoucí redaktor: Mgr. Martin Beneš, Ph.D.
Výkonný redaktor: PhDr. Ondřej Dufek, Ph.D.
Redaktorka: Mgr. Martina Rybová
Redaktor: Mgr. Michal Hořejší
 
 

Pracovníci: 

 

vedoucí
e-mail: smejkalova at ujc.cas.cz
tel.: 225 391 424

 

Mgr. Martin Beneš, Ph.D. person.pngASEP BČL

e-mail: benes at ujc.cas.cz
tel.: 225 391 432
 
e-mail: cerna at ujc.cas.cz
tel.: 225 391 423

 

e-mail: dufek at ujc.cas.cz
tel.: 225 391 445
 
e-mail: klara.dvorakova at ujc.cas.cz
tel.: 225 391 433
  

Mgr. Barbora Martinkovičová person.png ASEP BČL

e-mail: martinkovicova at ujc.cas.cz

tel.: 225 391 433

 

PhDr. Hana Mžourková, Ph.D. person.png ASEP BČL
e-mail: mzourkova at ujc.cas.cz
tel.: 225 391 433
 
e-mail: pravdova at ujc.cas.cz
tel: 225 391 426
 
Mgr. Hana Prokšová, Ph.D. (dočasně nepřítomná) person.png BČL
e-mail: proksova at ujc.cas.cz
tel.: 225 391 424
 
Mgr. Martina Rybová person.png BČL
e-mail: rybova at ujc.cas.cz
tel.: 225 391 421
 
Bc. Viktorie Schödelbauerová person.png
e-mail: schodelbauerova at ujc.cas.cz
tel.: 225 391 433
 
e-mail: svobodova at ujc.cas.cz
tel.: 225 391 420
 
e-mail: stepanova at ujc.cas.cz
tel.: 225 391 421
 
Mgr. Anna Vrbová person.png 
e-mail: vrbova at ujc.cas.cz
tel.: 225 391 424