Evropský jazykový atlas

 

Evropský jazykový atlas (Atlas linguarum Europae – ALE), 1975–
 

Jazykovězeměpisné dílo, zpracovávané v rámci rozsáhlé spolupráce akademických a univerzitních pracovišť evropských zemí a pod patronací UNESCO. Činnost na ALE byla započata r. 1970 prvním oficiálním setkáním evropských dialektologů v Nizozemsku. Doposud bylo v devíti svazcích (zvlášť vychází svazek s mapami, zvlášť svazek s komentáři) publikováno 84 položek. První čtyři svazky vyšly v Nizozemsku, svazky 5–7 byly publikovány v Itálii, od 8. svazku je ALE vydáván v Rumunsku. Současný záměr je vydat asi 150 map a komentářů ve 12 svazcích. V r. 2005 oddělení uspořádalo 38. pracovní zasedání redakční rady ALE ve Šlapanicích, jehož se zúčastnili badatelé z 19 evropských zemí.

Dosud publikované svazky:

Atlas linguarum Europae – introduction. Van Gorcum & Comp. B.V., Assen 1975.
Atlas linguarum Europae – premier questionnaire. Van Gorcum, Assen – Amsterdam 1976.
Atlas linguarum Europae – second questionnaire. Van Gorcum, Assen1979.
Atlas linguarum Europae – commentaires 1.1. Van Gorcum, Assen 1983.
Atlas linguarum Europae – cartes 1.1. Van Gorcum, Assen 1983.
Atlas linguarum Europae – commentaires 1.2. Van Gorcum, Assen – Maastricht 1986.
Atlas linguarum Europae – cartes 1.2. Van Gorcum, Assen – Maastricht 1986.
Atlas linguarum Europae – commentaires 1.3. Van Gorcum, Assen – Maastricht 1988.
Atlas linguarum Europae – cartes 1.3. Van Gorcum, Assen – Maastricht 1988.
Atlas linguarum Europae – commentaires 1.4. Van Gorcum, Assen – Maastricht 1990.
Atlas linguarum Europae – cartes 1.4. Van Gorcum, Assen – Maastricht 1990.
Atlas linguarum Europae – commentaires 1.5. Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma 1997.
Atlas linguarum Europae – cartes 1.5. Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma 1997.
Atlas linguarum Europae – perspectives nouvelles en géolinguistique. Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma 1997.
Atlas linguarum Europae – commentaires 1.6. Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma 2002.
Atlas linguarum Europae – cartes 1.6. Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma 2002.
Atlas linguarum Europae – commentaires 1.7. Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma 2007.
Atlas linguarum Europae – cartes 1.7. Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma 2007.
Atlas linguarum Europae – commentaires 1.8. Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti 2014.
Atlas linguarum Europae – cartes 1.8. Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti 2014.
Atlas linguarum Europae – commentaires 1.9. Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti 2015.
Atlas linguarum Europae – cartes 1.9. Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti 2015.