Internetová jazyková příručka

Do příručky vstoupíte:

 

Jazyková příručkaprirucka.ujc.cas.cz

 

 

Internetová jazyková příručka (IJP) je výsledkem projektu Jazyková poradna na internetu, č. 1ET200610406. Na jejím vzniku se podíleli pracovníci oddělení jazykové kultury Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Anna Černá, Jan Chromý, Hana Konečná, Hana Mžourková, Markéta Pravdová, Martin Prošek, Kamila Smejkalová, Ivana Svobodová a Ludmila Uhlířová.
 
V letech 2013–2015 pracoval autorský tým IJP za podpory projektu LINDAT-CLARIN, Institut pro analýzu, zpracování a distribuci lingvistických dat, č. LM2010013, ve složení Martin Beneš, Anna Černá, Ondřej Dufek, Klára Dvořáková, Jakub Kopecký, Adam Kříž, Markéta Pravdová, Hana Prokšová, Martin Prošek, Kamila Smejkalová, Ivana Svobodová a Veronika Štěpánová.
 
Od roku 2016 pracuje autorský tým IJP za podpory projektu LINDAT/CLARIN, Jazyková výzkumná infrastruktura v České republice, č. LM2015071, ve složení Barbora Albrechtová, Markéta Pravdová a Ivana Svobodová.
 
Provoz IJP od počátku zajišťují pracovníci Centra zpracování přirozeného jazyka Fakulty informatiky Masarykovy univerzity (Dana Hlaváčková, Karel Pala a Pavel Šmerk). Jde o první jazykovou pomůcku svého druhu. Příručka má dvě části – slovníkovou a výkladovou. Pokud budete mít komentáře nebo připomínky k slovníkové nebo výkladové části, zašlete je prosím na adresu poradna at ujc.cas.cz.