outěžek

Dotaz:
Rád bych věděl něco o historii a významech slova outěžek, pomůžete mi?

 
Odpověď:
Podle českých výkladových slovníků slovo útěžek/outěžek znamená ‚břímě‘, přeneseně pak ‚ plod‘ (tj. nový organismus vyvíjející se v děloze matky). Obvykle se však vyskytuje především ve spojeních chodit s útěžkem/outěžkem; být (s) útěžkem/outěžkem; být v útěžku/outěžku, která znamenají ‚být těhotná‘. Kromě Jungmannova slovníku (1835–1839) zaznamenává daný výraz ve stejném významu i Malý staročeský slovník. Jde tedy o slovo používané v tomto významu už ve staré češtině. Slovníky u něj nezaznamenávají žádné dobově negativní společenské konotace (svobodná těhotná žena, chudá těhotná žena, žena očekávající dítě z nemanželského poměru atp.), jde tedy v tomto smyslu o výraz zcela neutrální. Co se stylové platnosti týče, označili bychom dnes slovo útěžek/outěžek za výraz zastaralý.