segedínský guláš

Dotaz:
Ráda bych se vás zeptala, zda se slovo „segedínský“ ve spojení „segedínský guláš“ vyslovuje měkce, či tvrdě. Ve slovníku cizích slov je název města Szeged, odkud guláš pochází, uveden také v české podobě Segedín. Protože se mi přídavné jméno jeví jako odvozené od českého názvu Segedín, dala bych ve výslovnosti přednost měkké souhlásce.


Odpověď:
Jak uvádí příručka Výslovnost spisovné češtiny (Praha, Academia 1978), obojí výslovnost je možná. I zběžný průzkum mezi kolegy ukázal, že výslovnosti [-dý-] a [-dí-] si v běžném užívání jazyka velice silně konkurují. Výslovnost tvrdá je zřejmě spojena s vlivem němčiny, respektive německého Szegediner Gulasch. Výslovnost měkká naopak s českým názvem maďarského města Szeged, tj. Segedín.