a. s. – s. r. o.

Dotaz:
Prosím, potřebovala bych poradit, zda se v následující větě za názvem společnosti píše čárka po a. s., nebo ne: Společnost XY a.s., byla založena v roce 2000.


Odpověď:
Podle pravidel o psaní čárek bychom měli výrazy a. s. a s. r. o. správně psát s mezerami po tečce za zkratkou a. (nebo s. r.) a tyto výrazy pak v souvislém textu oddělovat z obou stran čárkou, protože jde o přístavek (viz heslo spol. s r. o., s. r. o. – a. s. v rubrice Na co se nás často ptáte), tedy:
Společnost XY, a. s., byla založena v roce 2000.
Je-li společnost zapsána v obchodním rejstříku jinak, v textech právní povahy doporučujeme zachovávat podobu uvedenou v rejstříku. Pokud např. zkratka právní formy podnikání v rejstříku není oddělena čárkou, není ani důvod klást čárku za tuto zkratku. Interpunkce by pak (čistě teoreticky) vypadala následovně:
Společnost XY a. s. byla založena v roce 2000.