odrůdy a plemena

Dotaz:
Prosím Vás, s jakým počátečním písmenem psát názvy odrůd vinné révy? V NASCS (2005) čtu v hesle portugal: „modrý portugal“, v PČP (akademické vyd., dotisk 2003) zase v Psaní velkých písmen (5. Jména některých výrobků, plodů a rostlin): „víno Dívčí hrozen“. A jak napsat plemena, jako např. „plemeno a/Angus“, „plemeno ch/Charolais“?

Odpověď:
Tuto problematiku jsme konzultovali s odborníky botaniky i  zoology. Podstata problému je v tom, že vyšlechtěná plemena se za značku nepovažují, vyšlechtěné odrůdy rostlin ano. Vyšlechtěné odrůdy rostlin (tedy i  vín) proto na rozdíl od vyšlechtěných plemen píšeme s velkým počátečním písmenem (hruška Pařížanka, jablko Průsvitné letníovce valaška, kůň arab).
Velké písmeno píšeme, pokud máme na mysli odrůdy vín. Máme-li však na mysli nápoje z nich vyrobené, píšeme je stejně jako např. názvy sýrů, aut, pracích prášků atd., tj. v závislosti na kontextu. Podrobněji drobnost I. Svobodové: Melino, valaška a  jiná plemena (Naše řeč 86, 2003, s. 53–55).