Zajímavé dotazy

Dotaz:
Upravujeme prodejnu a potřebujeme poradit, zda se správně píše Show room, nebo Showroom. Je to ta, nebo ten?


Odpověď:
Samotné přejaté slovo show je v souladu s Pravidly českého pravopisu, Novým akademickým slovníkem cizích slov a Slovníkem spisovné češtiny nesklonné a může být jak ženského, tak středního rodu (ten se však užívá spíše výjimečně).


Pro označení předváděcí místnosti či prostoru k vystavování/předvádění nejrůznějších výrobků se slovo show spojuje s výrazem room. Přestože se v praxi setkáme i se zápisem s velkým počátečním písmenem a s variantami psaní zvlášť (show room) či se spojovníkem (show-room), doporučujeme psát přejaté slovo showroom dohromady a s malým počátečním písmenem. Tato podoba je uvedena v Internetové jazykové příručce a v Novém akademickém slovníku cizích slov a je i podle Českého národního korpusu nejfrekventovanější. Vzhledem k zakončení na souhlásku je složené podstatné jméno showroom rodu mužského a skloňuje se podle vzoru „hrad“: 2. p. showroomu, 1. p. mn. č. showroomy.
 

  

Více zde

Vesmír: O vermikompostování čili žížalování

Jedním ze způsobů recyklace bioodpadu je vermikompostování, které spočívá v rozkládání odpadu pomocí žížal. Původu slova vermikompostování, dalším příbuzným slovům a domácím ekvivalentům těchto výrazů (např. žížalování, žížalovník, žížalář) se věnuje jazykový sloupek Sylvy Nzimby v časopise Vesmír (2020/6), který si můžete přečíst zde.

3. 6. 2020

Nové číslo časopisu Slovo a slovesnost

V novém čísle Slova a slovesnosti (roč. 81, 2020, č. 2) představuje Zsófia Ludányi svůj výzkum jazykových ideologií uplatňovaných v péči o lékařskou maďarštinu. Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová a Tereza Klemensová se zabývají konstruktem „staré češtiny“ v historické beletrii. Jakub Češka zkoumá poetiku Milana Kundery a její afektivní základ. Kompletní obsah čísla naleznete zde.

29. 5. 2020

Čeština ve světě: výzva k zasílání příspěvků

Redakce časopisu Naše řeč a hostující editor Marek Nekula vyzývají k zasílání příspěvků do tematického čísla 5/2021 zaměřeného na češtinu v zahraničí. Vítány jsou zejména studie zabývající se podobou a proměnou variet usazených menšin i neúplným osvojením zděděného jazyka či erozí prvního jazyka v zahraničí a rozvíjející nové přístupy k výzkumu češtiny v zahraničí. Rukopisy je možné zasílat do 31. března 2021. Celou výzvu najdete na webu Naší řeči.

21. 5. 2020

Třetí mezinárodní konference o sociolingvistice se přesouvá na srpen 2021

S ohledem na mimořádnou situaci spojenou s celosvětovou pandemií koronaviru se Třetí mezinárodní konference o sociolingvistice v Praze uskuteční v náhradním termínu 25.–27. srpna 2021. Rozhodnutí o přijetí abstraktů zůstávají v platnosti. V dalších měsících zveřejní organizátoři výzvu pro účastníky, kteří si přejí svůj abstrakt upravit, a také výzvu pro předkládání abstraktů nových. Více informací zde.

15. 5. 2020

Online přednáška o proměnách slovní zásoby pro Česká centra

O proměnách soudobé slovní zásoby češtiny promluví Michaela Lišková dne 14. 5. 2020 v 18 hodin. V online přednášce pro Česká centra zaměří pozornost na nová, zejména příležitostná slova, která reagují na koronavirovou pandemii. Takových výrazů jsou v databázi Neomat (neologismy.cz) evidovány již stovky, např. karoška, koronáč nebo rouškomat.

12. 5. 2020

Vesmír: Robot stokrát jinak

Čapkovské slovo robot vstoupilo do češtiny přesně před sto lety a dodnes se podílí na obohacování její slovní zásoby tím, že tvoří součást nejrůznějších nových pojmenování. Chcete-li se dozvědět, k čemu například slouží nanobot nebo aerobot a co je to robotismus, pak si přečtěte jazykový sloupek Barbory Procházkové v časopise Vesmír (2020/5).

11. 5. 2020

Archív aktualit