Na co se nás ptáte

Dotaz:
V současné době často slýchám ve veřejných sdělovacích prostředcích a čtu i v novinách sloveso zadařit se. Co to znamená a je to jazykově správně?


Odpověď:
Sloveso zadařit se dosud žádné slovníky neuvádějí, protože je to slovo poměrně nové. Kombinuje významy podařit se, povést se, mít štěstí. Ve spojení Když se zadaří… ho můžeme podle kontextu interpretovat ve smyslu „když všechno půjde dobře; když se všechno povede, jak má; když budeme mít štěstí…“ Prozatím bychom toto sloveso nehodnotili jako plně spisovné a stylisticky neutrální, protože působí expresivně a není dosud jako spisovné mluvčími pociťováno. Rozhodně bychom ho neodmítali (tvoření nových sloves pomocí předpon je v češtině velmi produktivní a systémové), ale byli bychom opatrní, v jaké komunikační situaci ho užít (v oficiálním projevu bychom se s ním asi nesetkali).

Více zde

Prázdninový provoz jazykové poradny

Upozorňujeme, že po dobu letních prázdnin bude telefonický provoz jazykové poradny Ústavu pro jazyk český AV ČR omezen. Na jazykové dotazy budeme odpovídat každou středu v 9–12 a 13–15 hodin. Děkujeme za pochopení.

20. 6. 2017

Druhá letošní Naše řeč právě vyšla

Nové číslo časopisu Naše řeč přináší analýzu zápisu samohláskové délky v tisku z 16. století od Veroniky Böhmové, pojednání Zuzany Hlubinkové o nářečních slovesech s významovým odstínem úsilnosti či vyšší intenzity a rozbor jazykových specifik prozaických děl Jaroslava Hutky z pera Františka Štíchy. K tomu dvě recenze, dvě zprávy a drobnost Petra Nejedlého o slovu sluníčkář – vše najdete zde.

19. 6. 2017

Vesmír: Paraziti ve vyjadřování

V jazykovém koutku pro časopis Vesmír (2017/6) se Vít Michalec zabývá rozšířeným fenoménem parazitních slov. Setkáváme se s nimi dennodenně, častokrát nás při poslechu cizích promluv rozčílí, ale zpravidla je sami používáme, aniž bychom si toho byli vědomi. Jaké z těchto slov dnes zapleveluje komunikaci, se dočtete zde.

15. 6. 2017

Vyšlo nové číslo časopisu Slovo a slovesnost

V letošním druhém čísle Slova a slovesnosti (roč. 78, 2017, č. 2) rozebírají Pavel Šturm a David Lukeš hláskovou strukturu iniciálních a finálních částí slov v psaných a mluvených korpusech češtiny. Jana Kesselová zkoumá osvojování kategorie instrumentálu u malých dětí a všímá si různých vývojových aspektů. Jan Chromý srovnává dva korpusy mluvené češtiny a zamýšlí se nad otázkami budování mluvených korpusů z pohledu variační sociolingvistiky. Více naleznete zde.

8. 6. 2017

Pozvánka na Veletrh vědy

Ve dnech 8.–10. 6. 2017  se na výstavišti PVA EXPO Praha v Letňanech koná Veletrh vědy. Na této největší populárně naučné akci v České republice, kterou každoročně pořádá Akademie věd ČR, se v zóně kariérního poradenství představuje i Kabinet studia jazyků ÚJČ. Těšíme se na vás.

5. 6. 2017

Změna provozu jazykové poradny 25. a 26. května

Z důvodu celoústavního semináře bude ve čtvrtek 25. 5. v odpoledních hodinách a v pátek 26. 5. po celý den jazyková poradna ÚJČ mimo provoz. Na dotazy budeme odpovídat opět od pondělí 29. 5. Děkujeme za pochopení.

19. 5. 2017

Archív aktualit