Zajímavé dotazy

Dotaz:

Existuje nějaký vhodný pozdrav, který by bylo možné použít např. při odchodu z nemocnice, vězení či hřbitova? Říkat v takových situacích na shledanou se mi zdá hloupé. Nebylo by lepší používat třeba pozdrav sbohem?

 

Odpověď:
Užití pozdravu na shledanou v uvedených situacích nepovažujeme za nevhodné ani problematické. Tento pozdrav se užívá při loučení zcela běžně, slouží jako signál pro ukončení komunikace. Je neutrální a konvencionalizovaný – z toho důvodu se mluvčí češtiny nad jeho doslovným významem zpravidla nepozastavují. Naproti tomu pozdrav sbohem je v současnosti příznakový, jeho užití by tedy mnohé uživatele češtiny jistě zarazilo.

 

kd  

Více zde

Online přednáška o elektronických nástrojích pro výuku češtiny

Marta Šimečková prosloví 21. října 2020 on-line přednášku pro zahraniční lektory češtiny a studenty Užhorodské národní univerzity. Posluchači budou seznámeni s vybranými elektronickými slovníky a zdroji vzniklými na půdě Ústavu pro jazyk český AV ČR, které jsou důležitým zdrojem informací obzvláště nyní, v době distanční výuky. Upozorněno bude i na nedůvěryhodné zdroje volně dostupné na internetu a též na zajímavé projekty spojené s tzv. citizen science neboli občanskou vědou.

19. 10. 2020

Živa: Krajina

Editorial pátého čísla Živy, která právě vychází, je uvozen slovy: bohatost našich vnitřních krajin je přípravou dobré správy našich pozemských krajin. Stejné zaměření jako celé monotematické číslo má i jazykový koutek Anny Černé nazvaný Krajina. Věnuje se různým významům tohoto slova, jeho etymologii, odvozeným výrazům i ustáleným slovním spojením.

15. 10. 2020

Vyšla Naše řeč 4/2020

Ve čtvrtém letošním čísle Naší řeči najdete čtyři články a jednu drobnost. Studie J. Dvořáka se zabývá užíváním výrazu ten jako určitého členu v mluvené češtině, text O. Bláhy sleduje proměny vidového systému českých sloves, článek J. Volína a P. Šturma analyzuje melodii doplňovacích otázek a příspěvek A. Kříže a J. Chromého představuje úlohu detekce slova jako nástroj pro psycholingvistické výzkumy. Drobnost A. Černé upozorňuje na slovo lauf a jeho slovníky nezachycené významy. Celý obsah čísla najdete zde.

13. 10. 2020

Vesmír: Čágo bélo, vesmíráci!

Pozdravy patří mezi kontaktové formule, které zahajují nebo ukončují komunikační akt. Jejich repertoár je relativně stabilní, neznamená to ovšem, že by nevznikaly pozdravy nové (čauky hafky nebo zdárek párek). Novým pozdravům je věnován jazykový sloupek Martina Šemelíka v časopise Vesmír (2020/10), který si můžete přečíst zde.

6. 10. 2020

Přednáška: Relativní věty uvozené výrazem jak

Zveme vás na přednášku Radka Šimíka, připravenou ve spolupráci s Jakubem Slámou, nazvanou Relativní věty uvozené výrazem jak. Přednáška je pořádána Jazykovědným sdružením a s ohledem na stávající epidemiologickou situaci proběhne online ve čtvrtek 8. 10. od 17:30. Všechny potřebné informace najdete zde, anotace přednášky je uvedena pod tímto odkazem.

6. 10. 2020

Další ocenění knihy Petra Čorneje Jan Žižka

Již několikrát oceněná monografie Jan Žižka autora Petra Čorneje získala další významnou cenu – Cenu Josefa Hlávky za vědeckou literaturu na rok 2019, kterou společně uděluje Nadace Český literární fond a Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových. Publikace je jedním z výsledků projektu, na jehož řešení se podílelo oddělení vývoje jazyka ÚJČ. Profesoru Čornejovi srdečně gratulujeme.

23. 9. 2020

Archív aktualit