Na co se nás ptáte

Dotaz:
Chtěl bych se zeptat, zda jsou výrazy „vizitka“ a „navštívenka“ synonyma? Je pravda, ze navštívenka začíná v dnešní době znít poněkud archaicky, ale stále se domnívám, že oboje popisuje tu malou kartičku s adresou a podobnými údaji.


Odpověď:
Vizitka a navštívenka jsou i ve slovnících uváděny jako synonyma, ovšem výraz navštívenka je mnohem úžeji vymezen. Podle Slovníku spisovného jazyka českého se jedná o lístek malého formátu z tužšího papíru se jménem majitele, popř. s jeho titulem, adresou ap. nebo podle novějšího Slovníku spisovné češtiny jde o lístek s vytištěným osobním jménem (užívaný ve společenském styku). Oproti tomu vizitka může znamenat také lístek podobného charakteru umístěný na dveřích, nebo v jiném významu i doklad, reputace. Vizitka je výraz obecně používanější, jedním z důvodů bude jistě i nespecifikovanost její podoby a také skutečnost, že ve slově navštívenka pociťujeme souvislost se slovesem navštívit, ačkoli nemusí být vždy přímou výzvou k návštěvě.
Více zde

Pracovník / pracovnice v oddělení vědeckých informací

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., přijme na dohodu o provedení práce (po dobu sedmi měsíců) pracovníka/pracovnici na zpracování čárových kódů v knihovně oddělení vědeckých informací. Práce je vhodná i pro vysokoškolské studenty. Více informací a kontakty naleznete zde.

19. 4. 2018

Jazyková poradna bude 18. 4. v provozu jen dopoledne

Upozorňujeme, že provoz telefonické jazykové poradny bude ve středu 18. dubna mimořádně zkrácen pouze na dopolední hodiny. V dalších dnech bude poradna fungovat opět v běžném režimu. Děkujeme za pochopení.

12. 4. 2018

Mezi textologií a muzikologií: nová zjištění o Šubarově kancionálu

V časopise Hudební věda (roč. 55, 2018, č. 1) vydávaném Kabinetem hudební historie Etnologického ústavu AV ČR vyšla studie Veroniky Vytlačilové Kancionál Valentina Šubara Lanškrounského. Autorka v ní navrhuje opravu datací a popisů dochovaných tisků Šubarova kancionálu, upozorňuje na zásadní odlišnosti mezi vydáními a upřesňuje či opravuje některé informace uváděné v dnešní odborné literatuře a internetových databázích.

12. 4. 2018

Vesmír: Babišné

Většina z nás pravidelně platí vodné, stočné, pojistné či spropitné. Už jste platili také babišné a vzpomínáte si ještě na pastelkovné? V jazykovém koutku Jany Nové pro časopis Vesmír (2018/4) rozebereme názvy poplatků v češtině a dozvíme se mimo jiné, že to není žádný nový vynález současných politiků. Více se dozvíte zde.

 

8. 4. 2018

Vyšla Naše řeč 1/2018

Právě vyšlo první letošní číslo Naší řeči, které je zároveň prvním, jež připravila nová redakce. Naleznete v něm čtyři články a jednu drobnost. Jana Zdeňková se zabývá vokalickou kvantitou ve Veleslavínově Nomenklátoru, Lucie Radková se věnuje funkci policejní mluvy, Radka Holanová analyzuje e-mailovou komunikaci mezi lékaři a jejich pacienty a Zina Komárková popisuje strategii distribuce českých nářečí v překladu Falletovy Zelňačky. Martina Rybová se ve své drobnosti věnuje prostředkům jistotní modality v korespondenci Karla Havlíčka. Celý obsah čísla najdete zde.

6. 4. 2018

Vyšlo nové číslo časopisu Slovo a slovesnost

V prvním letošním čísle Slova a slovesnosti (roč. 79, 2018, č. 1) se James Wilson zabývá problematikou osvojování druhého dialektu. Jana Šindlerová, Vladislav Kuboň, Aleš Tamchyna a Kateřina Veselovská analyzují jeden typ valenčních struktur v česko-anglickém paralelním korpusu. A Richard Změlík uvažuje o možnostech uplatnění kvantitativních a korpusových metod v literární vědě. Kompletní obsah čísla naleznete zde.

4. 4. 2018

Archív aktualit