Na co se nás ptáte

Dotaz:
Chtěla bych se zeptat na původ slova neřest a na slovo opačného významu.


Odpověď:
Podle Rejzkova Českého etymologického slovníku mělo slovo neřest ve starší češtině i významy „soužení, neštěstí, bída, obtížný hmyz, trní a bodláčí, neduh a vyrážka“ (tak ještě v Jungmannově slovníku z let 1835–1839). Ve staré češtině však slovo neřest znamenalo původně tření ryb. Odpovídá mu ruské nérest, ukrajinské néresť, dále i polské mrzost = jikry, slovinské drêst, chorvatské mrijêst; to vše pochází z praslovanského * nerstъ/*nerstь (kde ъь označují jery – praslovanské redukované, tj. kratší než krátké, samohlásky; změny na začátku slov v západoslovanských a jihoslovanských jazycích jsou vyvolány změnou prapůvodního počátečního *nr-). Příbuzné je také litevské slovo neršti = klást jikry a lotyšské nārsts = jikry. Spojení původního významu „tření ryb“ s významem dnešním je obtížné, ale možné: tření ryb – něco ošklivého, slizkého (vlivem mylného vydělení záporky ne-) –nemravnost, něco nepříjemného vůbec. Svou logiku má i spojení se slovem neřád (srov. např. polské nierząd = nepořádek, prostituce).
Ke slovu neexistuje přesné, dokonalé antonymum typu starý – mladý, horký – studený apod. Protikladnému významu slova neřest nejlépe odpovídá význam slova ctnost (srov. neřestný – ctnostný).
Více zde

Vesmír: Alžběta II. – a Charles III.?

Překládání jmen mezinárodně známých osobností do národních jazyků bylo běžné ve středověku, ale nevymizelo ani ve 21. století. Kdyby české nebo maďarské noviny přinesly zprávu o Elizabeth II., nejeden čtenář by pravděpodobně tápal, o kom je řeč. Převodům jmen panovníků mezi jazyky se věnuje článek Jany Nové pro časopis Vesmír (7-8/2018), který si můžete přečíst zde.

18. 7. 2018

Prezentační video ÚJČ

Pro Veletrh vědy, který se konal 7.–9. června 2018 v Letňanech, vzniklo prezentační video Ústavu pro jazyk český. Bylo vytvořeno ze snímků pořízených při podzimním a zimním fotografování zaměstnanců a zaměstnankyň ÚJČ. Pro zájemce, kteří video nemohli zhlédnout na veletrhu, a pro návštěvníky veletrhu, kteří si je chtějí připomenout, jsme prezentaci nechali zveřejnit na videokanálu YouTube pod tímto odkazem.

3. 7. 2018

Živa: Když opeřeného obratlovce lapají…

Jazykový koutek (Živa 2018/3) volně navazující na předchozí příspěvek o sýčkovi je věnován podstatnému jménu pták – především zastoupení tohoto výrazu v lidové slovesnosti, frazeologismech, příslovích, ustálených obratech (když ptáčka lapají; noční pták x ranní ptáče; je po ftákách). Autorka koutku Anna Černá neopomíjí ani vysvětlení motivace pojmenování pokrmu nazývaného u nás španělský ptáček.

27. 6. 2018

Prázdninový provoz jazykové poradny

Upozorňujeme, že po dobu letních prázdnin bude telefonický provoz jazykové poradny Ústavu pro jazyk český AV ČR omezen. Na jazykové dotazy budeme odpovídat každou středu v 9–12 a 13–15 hodin. Děkujeme za pochopení.
 

27. 6. 2018

Nové číslo časopisu Korpus – gramatika – axiologie

Vyšlo první letošní a v pořadí již sedmnácté číslo časopisu Korpus – gramatika – axiologie. Sedmičlenný autorský tým ve složení Milena Hnátková, Tomáš Jelínek, Marie Kopřivová, Vladimír Petkevič, Alexandr Rosen, Hana Skoumalová a Pavel Vondřička zde představuje svůj návrh typologie českých víceslovných jednotek, která je základem reprezentativní lexikální databáze. Lucie Jílková analyzuje funkce slovního spojení až tak v současné mluvené češtině. Překryvům replik ve spontánních mluvených rozhovorech se ve svém článku věnují Zuzana Komrsková a Petra Poukarová. Příspěvek Františka Štíchy se zaměřuje na stylové a frekvenční charakteristiky českých příčinných spojek.

22. 6. 2018

Novinky ve Vokabuláři webovém

V internetové aplikaci pro výzkum starší češtiny Vokabulář webový byly nově zveřejněny tři texty: staročeská skladba Když čas přijde dni súdnému z 2. poloviny 15. století; Kázaní v neděli devátou po sv. Trojici… z roku 1564 a Těhotných žen a porodných bab ruoženná zahrádka z roku 1588. Texty jsou dostupné v edičním modulu, zároveň se staly součástí staročeskéstředněčeské textové banky. Spolu se zveřejněním nových textů byly provedeny opravy v již zveřejněných edicích.
 

12. 6. 2018

Archív aktualit