Na co se nás ptáte

Dotaz:
V poslední době se stále častěji setkávám s výrazem véčkař jako s označením člena politické strany Věci veřejné. Zajímal by mě Váš názor na toto slovo. Je vhodné jej používat?


Odpověď:
Podle našeho názoru rozhodně nejde o pojmenování stylově neutrální. Patří totiž do skupiny slov odvozených od základových slov, která sama o sobě nejsou neutrálním pojmenováním dané skutečnosti, srov. např. spis. neut. běh na 800 m – slang. půlka a odtud půlkař; podobně např. čerpací stanice – pumpa – pumpař aj. Do spisovného projevu patří v podobných případech odvozeniny od neutrálního pojmenování: běžec, čerpadlář, popř. opisy: závodník v běhu na 800 m, pracovník čerpací stanice. V případě véčkaře sledujeme linii strana Věci veřejné – véčka – véčkař a v té je i samotné slovo véčko, tj. pojmenování hlásky a písmene v a skutečností tímto písmenem označených, výrazem hovorovým.
Véčkař podle našeho názoru stojí stylově ještě o něco níže než véčko, není tedy ani výrazem hovorovým, avšak okolnosti vzniku mu pomáhají dostat se i do projevů oficiálních, tj. takových, v nichž by se očekávalo užití výlučně spisovných jazykových prostředků. Okolnostmi vzniku rozumíme konkrétně jednak poněkud vzrušenou a emocionálně nabitou atmosféru předvolební kampaně, jednak vysokou frekvenci užití v rámci kampaně. To vše pomáhá k proniknutí a udržení véčkaře ve veřejném diskurzu. V emotivní atmosféře se snáze odhlíží od neobvyklosti či nepřiměřenosti jazykového prostředku. Kromě toho je velkou výhodou véčkaře také jeho jednoslovnost, a tedy úspornost.
Označení véčkař proto nemůžeme do spisovných projevů doporučit. Alespoň prozatím to není možné. Každý jazykový prostředek však prodělává různý vývoj a nemůžeme vyloučit, že pronikl-li do spisovných projevů za okolností, které to usnadnily, možná se udrží a frekvence užití a automatizace jeho příznak postupně neutralizují. V této fázi vývoje, tedy na samém začátku fungování daného jazykového prostředku, ho však nemůžeme hodnotit jinak.

Více zde

Novinky ve Vokabuláři webovém

Oddělení vývoje jazyka publikovalo elektronické edice významných historických slovníků: vůbec poprvé bylo touto formou zveřejněno 2. vydání slovníku Kašpara Zachariáše Vusína Dictionarium bohemo-latino-germanicum z 1. poloviny 18. století a již dříve zpřístupněný Deutsch-böhmisches Wörterbuch Josefa Dobrovského z roku 1821 prošel technickou aktualizací umožňující lepší vyhledávání v jeho heslových statích. V obou dílech je možné vyhledávat podle jednotlivých jazyků a zároveň lze přecházet do digitálních kopií jednotlivých stran.

17. 10. 2017

Vesmír: Čertovy obrázky a královská hra

Někdo hraje s otevřenými kartami, jiný drží v ruce všechny trumfy, další dává při jednání někomu mat. A zatímco se jeden raduje, protože vsadil na dobrou kartu, druhý je zelený jak sedma, protože byl vyšachován ze hry. O tom, jak se hra v karty a šachová hra odrazily zejména v české frazeologii, se dočtete v jazykovém koutku Zdeňky Opavské v časopise Vesmír (2017/10).

12. 10. 2017

Vyšla Naše řeč 4/2017

Čtvrté letošní číslo Naší řeči přináší osm článků a dvě drobnosti vycházející z příspěvků na konferenci 100 let Naší řeči. Najdete v něm např. analýzu vztahu pravopisu a výslovnosti v brožurce Václava Hanky od Ondřeje Koupila a Veroniky Štěpánové, pojednání o vývoji slovníkového zachycení lékařské terminologie od Hany Mžourkové, Jany Nové a Heleny Pernicové, představení některých principů nové automatické morfologické analýzy češtiny, na němž se podílel mj. Josef Šimandl, studii o nářečních modálních predikativech Mileny Šipkové nebo drobnost o dialektálních výrazech označujících lakomé osoby od Hany Konečné. Celý obsah čísla je zde.

11. 10. 2017

Týden vědy a techniky

V době od 6. do 12. listopadu se uskuteční již sedmnáctý ročník největšího vědeckého festivalu Týden vědy a techniky. Jako každý rok se spolu s dalšími institucemi podílí na bohatém programu této akce i Ústav pro jazyk český AV ČR. Studentům stejně jako široké veřejnosti nabízíme zajímavé přednášky, seminář či možnost osobního setkání v rámci dne otevřených dveří. Vstup na všechny akce je zdarma, v některých případech však doporučujeme rezervaci. Celý program naleznete zde, akce pořádané ÚJČ níže.

10. 10. 2017

Přednáška o češtině na festivalu Film Sokolov

Během 17. ročníku festivalu Film Sokolov, jehož tématem je konec, je možné v sobotu 14. 10. ve 12 hodin vyslechnout přednášku Hany Prokšové Konec češtiny v Čechách? Autorka se v ní zamyslí nad prohlášeními o úpadku českého jazyka, nezdravém vlivu cizích jazyků či o dětech, které nečtou. Program festivalu naleznete zde.

10. 10. 2017

Pozvánka na 2. ostravské onomastické setkání

Katedra českého jazyka Filozofické fakulty Ostravské univerzity, Výzkumné centrum historické geografie Historického ústavu AV ČR a Ústav pro jazyk český AV ČR vás srdečně zvou na 2. ostravské onomastické setkání, které se bude konat v Ostravě 23.–25. dubna 2018. Přihlášky je možné zasílat do 30. listopadu 2017. Více informací naleznete zde.

29. 9. 2017

Archív aktualit