Na co se nás ptáte

Dotaz:
Nedávno jsme vedli s kolegy debatu na téma významu slova „mrcasit se“. Hledali jsme různě po internetu a našli jsme významy jako: 1. konat blíže neurčené pohyby; 2. slangový výraz pro létání ve slabých podmínkách těsně nad svahem; 3. létat nízko nad zemí ve velmi slabém svahovém proudění; 4. létat ve velmi slabé termice apod.
Do té doby jsme to slovo vnímali, teda alespoň já, jako např. „zdržovat se nějak“, např. z důvodu vykonávání nelibých, ale nutných činností.
Můžete nám prosím objasnit skutečný význam tohoto slova, případně jeho původ a použití? Může se například použít se 7. pádem jako „mrcasit se s“? A může se např. „mrcasit“ neživý předmět, např. vlak?
A bylo by možné zmínit se ještě o slově „zevlovat“? Někteří kolegové ho chápou jako synonymum k mrcasit se, ale já si spíše myslím, že je to více pasivní činnost, která spíše znamená vulgárně řečeno „čumět a nic nedělat“.

 
Odpověď:
Předně je třeba říci, že se významy slov neřídí slovníkovými definicemi, ale je to přesně naopak – slovník se pouze snaží zachytit reálný úzus. Pokud jste tedy vnímali slovo v nějakém významu a tento význam ve slovníku (či v jiných analogických zdrojích) zachycen není, nemusí to být chyba Vaše, ale spíše nedokonalost slovníku.
Pokud nám jde o použitelnost slova, musíme se v prvé řadě zabývat srozumitelností výrazu, která úzce souvisí s výrazovou frekvencí. Pokud tedy je výraz v určitém významu frekventovaný, není důvod ho v daném významu nepoužít (samozřejmě s přihlédnutím k dalším faktorům – zejména stylistickým). Frekvenci výskytů nám velice dobře prokáží internetové vyhledávače, např. Google či Morfeo. Ve významu, který uvádíte (tedy ‚zdržovat se‘ – případně ‚loudat se‘ atp.), se slovo vyskytuje poměrně běžně, domníváme se proto, že se v určitých kontextech může mrcasit i vlak, stejně tak jako se můžeme mrcasit s  něčím (třeba s domácím úkolem).
Slovo zevlovat označuje – alespoň podle internetových dokladů – přesně to, co píšete, tedy určitou pasivní činnost. Ostatně je v tomto smyslu definuje i Slovník spisovné češtiny: ‚ nečinně, ale zvědavě přihlížet nebo někde postávat, okounět, lelkovat‘.
Více zde

Přednáška: Lexikum, význam a frazeologie

Zveme vás na přednášku Patricka Hankse Lexis, Meaning, and Phraseology, která se uskuteční ve středu 6. června 2018 od 17:00 v Akademickém konferenčním centru (areál Akademie věd, Husova 4a, 110 00 Praha 1). Přednáška bude proslovena v anglickém jazyce, její abstrakt je k dispozici zde.

15. 5. 2018

Setkání k uctění památky prof. Večerky

Etymologické oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR pořádá vědecké setkání k nedožitým devadesátým narozeninám profesora Radoslava Večerky, které se pod názvem Post meridiem Slavicum uskuteční v odpoledních hodinách 10. května v Brně (SONO Design hotel, Veveří 3219/1113). Na setkání bude mimo jiné prezentován vzpomínkový sborník Vesper Slavicus, rovněž vystoupí kolegové a žáci Radoslava Večerky. Elektronickou pozvánku naleznete zde.

4. 5. 2018

Velká akademická gramatika spisovné češtiny

V nakladatelství Academia právě vychází první (dvousvazkový) díl čtyřdílné Velké akademické gramatiky spisovné češtiny. Věnuje se charakteristice slovních druhů a výkladu tvoření slov. Záměrem gramatiky je poskytnout nejen lingvistům a učitelům, ale i celé kulturní veřejnosti takový vhled do utvářenosti a fungování gramatiky češtiny jako přirozeného jazyka, jaký odpovídá co nejširšímu spektru jejích forem a funkcí.

4. 5. 2018

Vesmír: Slovník a vulgarismy

Slova bejvák, ségra nebo sranda hodnotí Slovník spisovného jazyka českého (1960–71) jako vulgarismy, kdežto ze současných mladších mluvčích by je za vulgární považoval už jen málokdo. Patří ale vůbec vulgarismy do akademických slovníků? Více se dočtete ve sloupku Michaely Liškové a Martina Šemelíka v časopise Vesmír (2018/5) dostupném zde.

2. 5. 2018

Živa: Sýček, sýc, kulich

Česká společnost ornitologická vyhlašuje každoročně kampaň nazvanou Pták roku, s cílem upozornit na zajímavé ptačí druhy žijící kolem nás a vybídnout veřejnost k jejich sledování a praktické ochraně. Nositelem letošního titulu pták roku je sýček obecný. Příspěvek Anny Černé (Živa 2018/2) se zaměřuje na etymologii výrazů sýček, sýc, motivaci přeneseného významu slova sýček a slovesa sýčkovat (sejčkovat) i na příjmení související s touto sovou.

25. 4. 2018

Jazyková poradna bude 30. 4. a 7. 5. mimo provoz

Upozorňujeme, že telefonická jazyková poradna bude v pondělí 30. 4. a rovněž o týden později, 7. 5., mimo provoz. V dalších dnech bude poradna fungovat opět v běžném režimu. Děkujeme za pochopení.

23. 4. 2018

Archív aktualit