Na co se nás ptáte

Dotaz:
Překvapilo mě v nové přiblblé televizní soutěži, že slova kúra a túra se píší s čárkovaným u. Ze své školní docházky se nepamatuji proč a zmíněný pořad vysvětlení neposkytl.


Odpověď:
Kroužek nad u píšeme pouze ve slovech domácího původu, protože pouze v nich vzniklo dlouhé ů z dvojhlásky uo (např. dóm – duom – dům). Kroužek zavedl do české abecedy Jan Blahoslav a jedná se vlastně o pozůstatek původního o z uvedené dvojhlásky. Slova přejatá, mezi něž patří i  túra (z francouzštiny přes němčinu) a  kúra („léčebný proces“, z latiny), píšeme s čárkou. Připomínáme, že slovo kůra ve významu „ochranná vrstva kmene“ či „povrchová tuhá vrstva“ píšeme s  ů s kroužkem.
Více zde

Vyšlo nové číslo časopisu Slavia

Nové (troj)číslo časopisu Slavia přináší texty českých lingvistů připravené pro Mezinárodní sjezd slavistů. Mezi dalšími v něm jsou i články pracovníků ÚJČ: Jana Hoffmannová píše o heterogennosti mluvených projevů se zaměřením na děti, Ilona Janyšková s Helenou Karlíkovou o tom, čím se vyznačuje etymologický rozbor staroslověnského lexika, a bývalá členka ÚJČ Olga Martincová a Božana Niševa o univerbizaci v konkurenci na českém a bulharském materiálu. Celý obsah čísla najdete zde.

15. 8. 2018

Knihovna bude 17. 8. zavřená

Upozorňujeme, že v pátek 17. 8. 2018 bude knihovna pro pracovníky ÚJČ i veřejnost uzavřená. Děkujeme za pochopení.

13. 8. 2018

Vyšla Naše řeč 3/2018

Ve třetím letošním čísle Naší řeči naleznete tři články a jednu drobnost. Jan Chromý svůj text věnuje metodám výzkumu gramatického vidu a způsobu slovesného děje, Vojtěch Veselý se zabývá slovotvornou funkcí morfémů se, si a Alena M. Černá analyzuje Thámovo vydání Veleslavínova nomenklátoru. Petr Nejedlý svou drobnost věnuje intepretaci středněčeského lexému klorýt. Celý obsah čísla najdete zde.

6. 8. 2018

Vyšly nové Jazykovědné aktuality

V novém čísle Jazykovědných aktualit najdete mimo jiné drobnost Michaely Liškové Rubrika Slovo v Magazínu Pátek Lidových novin, dále zprávu Martina Šemelíka, Marie Vachkové a Víta Michalce K činnosti lexikografické sekce Jazykovědného sdružení ČR v letech 2015–2018. Lucie Jílková napsala recenzi knihy Kláry Dvořákové Ty jo, to seš dobrá! Jak se skládají komplimenty v češtině a Jana Matúšová recenzi knihy Jozefa Tancera Rozviazané jazyky. Ako sme hovorili v starej Bratislave. Celý obsah čísla je k dispozici zde.

23. 7. 2018

Vesmír: Alžběta II. – a Charles III.?

Překládání jmen mezinárodně známých osobností do národních jazyků bylo běžné ve středověku, ale nevymizelo ani ve 21. století. Kdyby české nebo maďarské noviny přinesly zprávu o Elizabeth II., nejeden čtenář by pravděpodobně tápal, o kom je řeč. Převodům jmen panovníků mezi jazyky se věnuje článek Jany Nové pro časopis Vesmír (7-8/2018), který si můžete přečíst zde.

18. 7. 2018

Prezentační video ÚJČ

Pro Veletrh vědy, který se konal 7.–9. června 2018 v Letňanech, vzniklo prezentační video Ústavu pro jazyk český. Bylo vytvořeno ze snímků pořízených při podzimním a zimním fotografování zaměstnanců a zaměstnankyň ÚJČ. Pro zájemce, kteří video nemohli zhlédnout na veletrhu, a pro návštěvníky veletrhu, kteří si je chtějí připomenout, jsme prezentaci nechali zveřejnit na videokanálu YouTube pod tímto odkazem.

3. 7. 2018

Archív aktualit