Na co se nás ptáte

Dotaz:
Kdy vznikl rozdíl mezi přirozeným a mluvnickým rodem? (Tehdy vznikla zřejmě i shoda podmětu s přísudkem?) Má i jiný význam než pro shodu podmětu a přísudku?

 

Odpověď:
Gramatický rod je kategorie, která je součástí systému většiny známých jazyků (nejen češtiny), nemůžeme tedy říci, že by někdy v jeho průběhu vznikla. U jmen pojmenovávajících osoby či zvířata apod. se shoduje s rodem přirozeným. Pouze u jmen, která žádný přirozený rod vycházející z jejich významu nemají, tedy u věcí, abstraktních názvů apod., gramatický rod s významovou složkou slova nesouvisí a je dán tradicí. Důvod pro určení rodu u konkrétních slov už dnes těžko stanovíme, navíc se v různých jazycích liší, např. česky ta kniha – německy das Buch (to) – francouzsky le livre (ten). Často hraje roli zakončení. V češtině je např. koncové -a zpravidla (nikoli ovšem bezvýjimečně) signálem pro ženský rod, protože jsou tak zakončena substantiva ženského rodu, souhláska obvykle znamená mužský rod, -o zase střední.
Z gramatického hlediska je rod důležitý nejen pro shodu např. s přídavným jménem, se slovesem apod., ale u flektivních jazyků, jako je čeština, také pro skloňování substantiv a jejich tvary v jednotlivých pádech, protože na základě určení gramatického rodu zařazujeme substantivum k jednotlivým vzorům a podle nich je skloňujeme. Je však důležité uvědomit si, že existence kategorie rodu není způsobena potřebou řešení gramatické a pravopisné shody, není důsledkem potřeby skloňovat substantiva a ani není dána rozhodnutím jazykovědců. Je to gramatická kategorie daná podstatou jazykového systému. Důkazem toho je fakt, že se vyskytuje i v jazycích neflektivních, ve kterých se slova neskloňují (např. francouzština).

Více zde

Jazyková poradna bude 30. 4. a 7. 5. mimo provoz

Upozorňujeme, že telefonická jazyková poradna bude v pondělí 30. 4. a rovněž o týden později, 7. 5., mimo provoz. V dalších dnech bude poradna fungovat opět v běžném režimu. Děkujeme za pochopení.

23. 4. 2018

Blíží se 2. ostravské onomastické setkání

Katedra českého jazyka Filozofické fakulty Ostravské univerzity, Výzkumné centrum historické geografie Historického ústavu AV ČR a Ústav pro jazyk český AV ČR vás srdečně zvou na 2. ostravské onomastické setkání, které koná v Ostravě 23.–25. dubna 2018. Jednání bude probíhat v anglickém jazyce. Program konference a další informace naleznete zde.

20. 4. 2018

Pracovník / pracovnice v oddělení vědeckých informací

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., přijme na dohodu o provedení práce (po dobu sedmi měsíců) pracovníka/pracovnici na zpracování čárových kódů v knihovně oddělení vědeckých informací. Práce je vhodná i pro vysokoškolské studenty. Více informací a kontakty naleznete zde.

19. 4. 2018

Jazyková poradna bude 18. 4. v provozu jen dopoledne

Upozorňujeme, že provoz telefonické jazykové poradny bude ve středu 18. dubna mimořádně zkrácen pouze na dopolední hodiny. V dalších dnech bude poradna fungovat opět v běžném režimu. Děkujeme za pochopení.

12. 4. 2018

Mezi textologií a muzikologií: nová zjištění o Šubarově kancionálu

V časopise Hudební věda (roč. 55, 2018, č. 1) vydávaném Kabinetem hudební historie Etnologického ústavu AV ČR vyšla studie Veroniky Vytlačilové Kancionál Valentina Šubara Lanškrounského. Autorka v ní navrhuje opravu datací a popisů dochovaných tisků Šubarova kancionálu, upozorňuje na zásadní odlišnosti mezi vydáními a upřesňuje či opravuje některé informace uváděné v dnešní odborné literatuře a internetových databázích.

12. 4. 2018

Vesmír: Babišné

Většina z nás pravidelně platí vodné, stočné, pojistné či spropitné. Už jste platili také babišné a vzpomínáte si ještě na pastelkovné? V jazykovém koutku Jany Nové pro časopis Vesmír (2018/4) rozebereme názvy poplatků v češtině a dozvíme se mimo jiné, že to není žádný nový vynález současných politiků. Více se dozvíte zde.

 

8. 4. 2018

Archív aktualit