Na co se nás ptáte

Dotaz:
Chtěl bych požádat o význam a původ slova opučarka, které se objevuje v názvech obrazů malíře Viléma Wünsche.

 

Odpověď:
Vzhledem k tomu, že slovo jsme nenalezli v žádném z běžně dostupných zdrojů, konzultovali jsme Váš dotaz s dialektologickým oddělením ÚJČ AV ČR. Kolegům se podařilo výraz (respektive jeho variantu) nalézt pouze v publikaci Václava Křístka s názvem Ostravská hornická mluva. V ní je na str. 60 heslo opučoř a k němu následující informace: opučoř, -a (muž. rod) – totéž co hałdźař (tj. sběrač odpadového uhlí na haldě); název od tzv. opuky, což je malým kladívkem oddělované uhlí od kamene.
Více zde

Vesmír: Takový dobrák!

Hana Mžourková se v jazykovém koutku pro časopis Vesmír (2016/10) věnuje významům ukazovacích zájmen (ten a takový) s důrazem na jejich nedeiktické funkce. O tom, že určitá zájmena mohou vnášet do výpovědi odstíny neurčitosti, se dočtete zde.

18. 10. 2016

Den otevřených dveří 3. 11. 2016

Ústav pro jazyk český pořádá v rámci Týdne vědy a techniky Akademie věd ČR ve čtvrtek 3. listopadu 2016 od 9 do 15 hodin den otevřených dveří. V Praze nabízíme exkurzi do oddělení jazykové kultury v Letenské ulici, exkurzi do oddělení onomastiky ve Valentinské ulici a seminář Introduction to the Center for Academic Writing and Academic Writing in English, které pořádá pracoviště v Hybernské. V Brně můžete navštívit dialektologické oddělení, které pořádá přednášku k tématu přechylování, a etymologické oddělení, v němž proběhne přednáška o písemných soustavách nejstarších Slovanů. Chcete-li k nám přijít, registrujte se prosím na kontaktech uvedených níže v programu.

 

14. 10. 2016

Týden vědy a techniky

Od 1. do 13. listopadu se bude již po šestnácté konat největší vědecký festival Týden vědy a techniky. K bohatému programu akcí, na nichž se podílí přes padesát spolupracujících institucí, přispěje i Ústav pro jazyk český. Na zájemce čekají přednášky, seminář i den otevřených dveří.

14. 10. 2016

Přednáška: Internetová jazyková příručka

Na workshopu v rámci výzkumného programu Strategie AV21 Naděje a rizika digitálního věku vystoupí Markéta Pravdová s přednáškou o Internetové jazykové příručce. Workshop se koná 17.–18. října 2016 v Ústí nad Labem na Fakultě životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Králova výšina 3132/7, příspěvek Markéty Pravdové začne v úterý 18. 10. 2016 v 11:00. Program workshopu je ke stažení zde.

12. 10. 2016

Jazykář: Letadlem na zálety

Jsou slova záletník letět příbuzná? Nebo se k sobě mají podobně jako vodník podvodník? A byla kdysi letadla živá? Na to všechno odpovídá příspěvek Kláry Dvořákové na blogu Jazykář s názvem Letadlem na zálety. Přečíst si ho můžete zde.

11. 10. 2016

Přednáška: Rozkvetlý slovník aneb Botanická jména v českém jazyce a jak je vyložit nebotanikům

Přednáška Mgr. Jany Nové Rozkvetlý slovník aneb Botanická jména v českém jazyce a jak je vyložit nebotanikům, určená především botanické veřejnosti, poodhalí zákulisí práce na novém výkladovém slovníku současné češtiny, který obsáhne i velký počet názvů rostlin. Uskuteční se ve čtvrtek 3. 11. 2016 od 16:00 v Brně v Univerzitním kampusu Bohunice, pavilon A11, posluchárna 306. Pořádá Jihomoravská pobočka České botanické společnosti a Ústav botaniky a zoologie PřF MU v Brně.

10. 10. 2016

Archív aktualit