Na co se nás ptáte

Dotaz:
Prosím o Vaše vyjádření, které tvary slova „léto“ jsou přípustné ve větě: Vítáme Vás v pozdním babím létu – létě? Který tvar je spisovný a za jakých podmínek je možné použít tvar druhý?

 

Odpověď:
U jmen středního rodu zakončených na -o jsou z gramatického hlediska možné v 6. p. jednotného čísla koncovky -u-e/ě. V případě, který uvádíte, se koncovka objevuje častěji, protože jde o ustálený tvar pro vyjádření příslovečného určení času (v létě, nikoli v létu; stejně jako ve městě, nikoli ve městu). Nicméně u jiných významů než časových (či místních) lze užít obě koncovky bez stylového rozlišení, např. mluvili jsme o  létulétě (o městěměstu). Vzhledem k tomu, že ve Vašem případě je mezi předložku a substantivum vloženo ještě přídavné jméno babí, koncovka -u zde nepůsobí tak neobvykle jako u  ustáleného spojení v létě x v létu. Lze tedy říci, že v uvedené větě by byla obvyklejší, tradičnější podoba s  , ale ani koncovku -u zde nelze hodnotit jako chybnou. Také mluvnice uvádějí, že u těchto substantiv nelze jednoznačně stanovit tu nebo onu podobu. Obě jsou možné – rozdíl je pouze ve frekvenci.

Více zde

Naše řeč je stoletá

Dnes je tomu sto let, co vyšlo první číslo nejstaršího bohemistického časopisu Naše řeč. Více se o její minulosti i budoucnosti dočtete i v úvodním slovu k právě vyšlému novému číslu 5/2016, které je věnováno jazykové kultuře. Redakce a oddělení jazykové kultury ÚJČ chystají Naší řeči k narozeninám konferenci 100 let Naší řeči, jejíž program najdete zde.

1. 12. 2016

Brožura o jménech naší vlasti

V rámci ediční řady nakladatelství Academia Věda kolem nás vyšla publikace s názvem Jak se jmenuje naše vlast, jejíž autorkou je Libuše Čižmárová z dialektologického oddělení ÚJČ. Brožura pojednává především o jednoslovných jménech naší vlasti, a to od dob Československa po současnost. Stručně shrnuje peripetie a kontroverze spojené s těmito jmény v dobách minulých a podrobněji se zaměřuje na jednoslovná jména užívaná v době nedávné a v současnosti nejen v češtině, ale i v cizích jazycích.

15. 11. 2016

Vesmír: Rozezvučený slovník

Veronika Vodrážková se v jazykovém koutku pro časopis Vesmír (2016/11) věnuje slovesům zvuku (bučet, cvakat, cinkat). Nejen o tom, jak nesnadné může být ve slovníkové definici co nejvěrněji přiblížit zvuky zvířat i věcí, se dočtete zde.

15. 11. 2016

Vokabuláři webovému je dnes deset let

Soubor zdrojů k poznávání vývoje češtiny, Vokabulář webový, dnes slaví deset let od svého spuštění. Oddělení vývoje jazyka ÚJČ patří dík za veškerou péči, kterou mu věnuje, uživatelům pak přání snadného nacházení informací o historických podobách českého jazyka.

14. 11. 2016

Seminář ke slovotvorbě ve starší češtině

Oddělení vývoje jazyka ÚJČ pořádá seminář Deverbativní substantiva ve starší češtině – otázky a problémy, který se uskuteční v úterý 22. listopadu 2016 od 13:30 v zasedací místnosti Ústavu pro českou literaturu AV ČR, Na Florenci 3, Praha 1. Program s anotacemi je ke stažení zde.

8. 11. 2016

Přednáška: Persvaze, manipulace, reklama

Kamila Mrázková z oddělení stylistiky a lingvistiky textu ÚJČ prosloví v Kruhu přátel českého jazyka přednášku nazvanou Persvaze, manipulace, reklama. Koná se ve středu 9. listopadu 2016 od 18:00 v místnosti č. 18 na Filozofické fakultě UK, náměstí Jana Palacha 2, Praha 1. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

7. 11. 2016

Archív aktualit