Na co se nás ptáte

Dotaz:
Byl bych Vám velmi zavázán za názor na význam slova běhoun ve staré češtině. V roce 1684 při vyšetřování krádeže ovcí mají podezřelému mimo jiné položit tuto otázku: „a také vzdalyž nijakého běhauna ku prodeji má, a jemu dovoleno jest od vrchnosti takového prodati?“
V současné době běhoun je sele po odstavu ve výkrmu (do 30–45 kg), nebo prase do 3 měsíců stáří. Je možné, že v sedmnáctém století mohlo být jako běhoun označováno i odstavené jehně (na což spíše ukazují souvislosti případu)?

 
Odpověď:
Přímé potvrzení toho významu slova běhoun, na který se tážete, jsme v odborné literatuře bohužel nenašli (kontext, který uvádíte, však podle našeho názoru zcela průkazný není – je příliš stručný). Starší výkladové slovníky uvádějí několik významů, které se vztahují k pojmenování rychlých, anebo mladých zvířat. (Vedle toho má ovšem slovo běhoun ještě různé významy další.)
Například:
Jungmannův Slovník česko-německý, vydaný v letech 1835–1839, neuvádí sice význam „mladé odstavené prase“, ale zmiňuje tyto významy: 1. rychlý kůň; 2. mladý vůl, volče, junek; 3. sob – tento význam je uveden s otazníkem.
V Kottově Česko-německém slovníku (1878) jsou uvedeny dva významy: 1. rychlý kůň; 2. mladý vůl.
Naučný slovník zemědělský (1966) má již jen jediný význam: běhoun = mladé prase obého pohlaví určené buď k plemenitbě, anebo k výkrmu.
Slovník češtiny sedmnáctého století bohužel k dispozici není, ale je zřejmé, že slovo běhoun ve významech „mladé zvíře“ mělo ve starší době poněkud odlišný význam, než má dnes; ten se postupem doby specifikoval, až zůstal odborný význam dnešní.
Pro období staré češtiny (viz Vokabulář webový na internetové stránce ústavu) však, zdá se, význam „zvíře“ ještě doložen není – v lexikálním materiálu oddělení vývoje jazyka je slovo běhoun doloženo jen ve významu „tulák, běženec“.
Více zde

Z Jazykovědných aktualit 2017/1–2

V nových Jazykovědných aktualitách (vydává Jazykovědné sdružení České republiky) najdete text Josefa Šimandla Slovník afixů užívaných v češtině: odborné problémy s jeho vytvářením, dále písemnou verzi referátu Jazyková socializace, osvojování jazyka a řeč multilingvních dětí ve vyprávění monolingvních matek, jejž na odborném semináři Jazykovědného sdružení přednesla Helena Özörencik. Zprávou o mezinárodní konferenci Slovanská lexikografie počátkem 21. století do časopisu přispěli Vít Michalec a Renáta Neprašová. Celý obsah časopisu naleznete zde.

26. 7. 2017

Vesmír: Barevná čeština

Babička Boženy Němcové měla hřebíčkovou mezulánku a kabátek oblakové barvy, tedy sukni hnědou a kabátek modrý. Lexikalizované názvy barevných odstínů mohou vzbuzovat příjemné konotace a mohou také přispívat k přesnějšímu postižení barvy, například jahodově červená se podstatně liší od cihlově červené. Více se dočtete ve sloupku Michaely Liškové v časopise Vesmír (2016/7–8).

24. 7. 2017

Nová kniha: Ty jo, to seš dobrá!

Nakladatelství Academia právě vydalo monografii Kláry Dvořákové s názvem Ty jo, to seš dobrá! Jak se skládají komplimenty v češtině. Publikace vychází z podrobného rozboru více než sedmdesáti komplimentových sekvencí v nahrávkách soukromé neformální komunikace mezi rodinnými příslušníky a přáteli.

11. 7. 2017

Volná místa: vedoucí oddělení současné lexikologie a lexikografie

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb., a v souladu se Stanovami AV ČR výběrové řízení na pozici vedoucí(ho) oddělení současné lexikologie a lexikografie. Nástup od 1. 10. 2017. Další informace naleznete zde.

 

 

28. 6. 2017

Nové číslo časopisu Korpus – gramatika – axiologie

Vyšlo první letošní a v pořadí již patnácté číslo časopisu Korpus – gramatika – axiologie. Jana Hoffmannová se zde zabývá korpusovým zkoumáním reprodukce řeči/myšlení v mluvených projevech, Jan Chromý a Radek Čech v diskusi o podstatě a limitech korpusového výzkumu odpovídají na kritickou reakci Františka Štíchy na jejich články z Naší řeči a Lucie Jílková se zaměřuje na významy a funkce výrazu tak v současných mediálních mluvených rozhovorech. V posledním příspěvku naleznete přehled struktury a obsahu nové podoby korpusu ORAL. Redukovaný obsah čísla je uveden zde.

26. 6. 2017

Prázdninový provoz jazykové poradny

Upozorňujeme, že po dobu letních prázdnin bude telefonický provoz jazykové poradny Ústavu pro jazyk český AV ČR omezen. Na jazykové dotazy budeme odpovídat každou středu v 9–12 a 13–15 hodin. Děkujeme za pochopení.

20. 6. 2017

Archív aktualit