Na co se nás ptáte

Dotaz:
Nedávno ze mne vylétlo: Máš moc řečí číslo čtyřiapadesát. Vnuk se na mne podíval – co to je? A já jsem si uvědomil, že nevím. Používal to občas můj otec, dokonce mi vysvětloval, že jde o blábol při překladu. Ale já jsem ho poslouchal, jak už to tak synové dělají – snad tu první větu a ostatní jen povrchně. Jeho se už zeptat nemohu, proto se obracím s dotazem na Vás, jestli mi upřesníte, co to doopravdy znamená. Nevím ani, jestli to není pouze krajové.


Odpověď:

Ve Slovníku české frazeologie a idiomatiky 3 (Praha 2009) se dočteme, že mít řečí čtyřiapadesát znamená ‚mnohomluvně a důkladně vykládat nebo zdůvodňovat své odmítnutí‘. Člověk má řečí čtyřiapadesát podle slovníku ‚zvláště při teoretizování, uvažování o možnostech a způsobech, jak něco provést apod., obvykle v kontrastu ke skutečnému výkonu nebo v reakci na příkaz, úkol‘.
O původu rčení mít řečí čtyřiapadesát najdeme zmínku v článku Jaroslava Poráka O neurčitém významu u číslovek určitých v časopise Naše řeč (ročník 41, 1958, s. 241–251). Na s. 248 se v poznámce č. 9 píše: „Prof. Vl. Šmilauer mě upozornil, že rčení mít řečí čtyřiapadesát, popř. moc řečí čtyřiapadesát, vzniklo podle snáře, kde se na ‚moc řečí‘ radilo vsadit do loterie číslo 54.“

Více zde

Z časopisu Studie z aplikované lingvistiky

V nejnovějším čísle časopisu Studie z aplikované lingvistiky najdete kromě dalších zajímavých příspěvků i text Elišky Zaepernickové a Martina Havlíka Prozodické aspekty reprodukované řeči v konverzačních příbězích. Autoři studie analyzují data z českých rozhovorů za pomoci kombinace metod interakční sociolingvistiky, konverzační analýzy a interakční analýzy prozodie. Uvedený text i celý obsah časopisu naleznete pod tímto odkazem.

20. 3. 2018

Věda kolem nás: Kouzla a čáry v českých nářečích

V edici Věda kolem nás právě vyšla publikace věnovaná českému názvosloví spojenému s kouzelnickými a čarodějnickými praktikami a osobami tyto praktiky provozujícími. Autorka Libuše Čižmárová z dialektologického oddělení ÚJČ v Brně čerpala zejména z Dotazníku pro výzkum českých nářečí, jenž byl podkladem pro Český jazykový atlas, a z Archivu lidového jazyka, souboru cca 1,5 milionu excerpt, v současnosti digitalizovaných a průběžně doplňovaných o další materiály. Celý text je dostupný zde.

18. 3. 2018

Vesmír: Co mají společného vdolek a frgál?

Položíme-li někomu tuto otázku, odpověď bude ovlivněná tím, co si člověk pod slovy vdolekfrgál představí a z jakého regionu pochází. V jazykovém koutku Hany Goláňové pro časopis Vesmír (2018/3) společně nahlédneme do kuchyně, kde se mohou připravovat různé druhy pečiva nebo pokrmu označované těmito výrazy. Více se dočtete zde.

9. 3. 2018

Elektronická edice tříjazyčného nomenklátoru Daniela Adama z Veleslavína

Prostřednictvím Vokabuláře webového byla zveřejněna elektronická edice slovníku Nomenclator omnium rerum propria nomina tribus linguis – Latina, Boiemica et Germanica – explicata continens, který na základě slovníku holandského učence Hadriana Iunia Nomenclator omnium rerum propria nomina variis linguis explicata indicans adaptoval, o českou jazykovou složku rozšířil a posléze ve své tiskárně roku 1586 vydal Daniel Adam z Veleslavína.

5. 3. 2018

Hesla s náslovím M v ESSČ

Do Elektronického slovníku staré češtiny byla zapojena hesla s náslovím M. Slovník se tak díky práci oddělení vývoje jazyka ÚJČ rozrostl o cca 2 200 nových hesel, která na rozdíl od předcházejících zapojených částí abecedy prošla sémantickou redakcí. Sémantickou redakci hesel provedla Irena Fuková. Vyhledávat ve slovníku je možné na této adrese.

2. 3. 2018

Workshop Digitální edice: problémy a perspektivy

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, Ústav pro jazyk český AV ČR) a Ústav pro českou literaturu AV ČR vás zvou na neformální workshop Digitální edice: problémy a perspektivy, který se koná 5. března 2018 od 13 do 16 hodin v konferenčním sále budovy B Masarykova ústavu a Archivu AV ČR (Gabčíkova 2362/10, Praha 8). Program workshopu a další informace naleznete zde.

1. 3. 2018

Archív aktualit