Na co se nás ptáte

Dotaz:
Prosím je správně čárka ve větě Každý, jak uměl nebo může být věta i bez čárky?

 
Odpověď:
Je zřejmé, že uvedená věta je vytržena z širšího kontextu, který by mohl mít na řešení interpunkce vliv. Nepochybně jde o vypuštění přísudkové části věty, což je možné právě jen v případech, kdy tato část je zřejmá z kontextu, např. Zachránili se všichni. Každý [se zachránil], jak uměl. Uvedená rekonstrukce hlavní věty napovídá, že pokud bycho uplatnili skladební hledisko, bylo by namístě psát před jak čárku. Skladební hledisko však není jediným kritériem pro řešení interpunkce. Dojde-li totiž k vypuštění části věty, zbylé výrazy mají tendenci zařadit se do stavby vyššího větného celku těsněji, což se mimo jiné projevuje i tím, že v mluvené řeči nejsou od ostatních výrazů intonačně odděleny, srov. Přišel bych, ale nevím kdy [bych přišel]Přišel bych, ale nevím, kdy by se ti to nejlépe hodilo. Podobné případy, kdy vypuštěna je část vedlejší věty, jsou navíc v příručkách popsány a v psaní čárky je zde pisateli ponechána možnost volby.
Domníváme, že vypuštění části hlavní věty má pro interpunkci stejné důsle ky, a proto bychom tolerovali obě řešení. Za základní bychom však považovali spíše psaní s čárkou, zájmenné příslovce jak zde jednoznačně naznačuje platnost vedlejší věty, přítomnost zájmena ji také posiluje (srov. Odměnu dostal každý, kdo se zúčastnil). Psaní bez čárky má tu výhodu, že nepřetěžuje málo rozvitý celek interpunkcí. Psaní s čárkou může mít ještě jednu funkci např. v beletrii může čárka naznačovat, že za každý by měla nastat (dramatická) odmlka.
Více zde

Pracovník / pracovnice v oddělení vědeckých informací

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., přijme na dohodu o provedení práce (po dobu sedmi měsíců) pracovníka/pracovnici na zpracování čárových kódů v knihovně oddělení vědeckých informací. Práce je vhodná i pro vysokoškolské studenty. Více informací a kontakty naleznete zde.

19. 4. 2018

Jazyková poradna bude 18. 4. v provozu jen dopoledne

Upozorňujeme, že provoz telefonické jazykové poradny bude ve středu 18. dubna mimořádně zkrácen pouze na dopolední hodiny. V dalších dnech bude poradna fungovat opět v běžném režimu. Děkujeme za pochopení.

12. 4. 2018

Mezi textologií a muzikologií: nová zjištění o Šubarově kancionálu

V časopise Hudební věda (roč. 55, 2018, č. 1) vydávaném Kabinetem hudební historie Etnologického ústavu AV ČR vyšla studie Veroniky Vytlačilové Kancionál Valentina Šubara Lanškrounského. Autorka v ní navrhuje opravu datací a popisů dochovaných tisků Šubarova kancionálu, upozorňuje na zásadní odlišnosti mezi vydáními a upřesňuje či opravuje některé informace uváděné v dnešní odborné literatuře a internetových databázích.

12. 4. 2018

Vesmír: Babišné

Většina z nás pravidelně platí vodné, stočné, pojistné či spropitné. Už jste platili také babišné a vzpomínáte si ještě na pastelkovné? V jazykovém koutku Jany Nové pro časopis Vesmír (2018/4) rozebereme názvy poplatků v češtině a dozvíme se mimo jiné, že to není žádný nový vynález současných politiků. Více se dozvíte zde.

 

8. 4. 2018

Vyšla Naše řeč 1/2018

Právě vyšlo první letošní číslo Naší řeči, které je zároveň prvním, jež připravila nová redakce. Naleznete v něm čtyři články a jednu drobnost. Jana Zdeňková se zabývá vokalickou kvantitou ve Veleslavínově Nomenklátoru, Lucie Radková se věnuje funkci policejní mluvy, Radka Holanová analyzuje e-mailovou komunikaci mezi lékaři a jejich pacienty a Zina Komárková popisuje strategii distribuce českých nářečí v překladu Falletovy Zelňačky. Martina Rybová se ve své drobnosti věnuje prostředkům jistotní modality v korespondenci Karla Havlíčka. Celý obsah čísla najdete zde.

6. 4. 2018

Vyšlo nové číslo časopisu Slovo a slovesnost

V prvním letošním čísle Slova a slovesnosti (roč. 79, 2018, č. 1) se James Wilson zabývá problematikou osvojování druhého dialektu. Jana Šindlerová, Vladislav Kuboň, Aleš Tamchyna a Kateřina Veselovská analyzují jeden typ valenčních struktur v česko-anglickém paralelním korpusu. A Richard Změlík uvažuje o možnostech uplatnění kvantitativních a korpusových metod v literární vědě. Kompletní obsah čísla naleznete zde.

4. 4. 2018

Archív aktualit